LEGE nr. 153 din 14 mai 2004pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 59/1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter şi cooperare economica internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 446 din 19 mai 2004    Parlamentul României adopta prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 59 din 24 august 1994 privind reglementarea operaţiunilor de import-export care se deruleaza prin cliring, barter şi cooperare economica internationala în baza acordurilor comerciale şi de plati guvernamentale, adoptata în temeiul art. 1 lit. f) din Legea nr. 72/1994 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 245 din 30 august 1994, aprobata prin Legea nr. 127/1994, cu modificările ulterioare, se modifica după cum urmeaza:1. Alineatul 2 al articolului 3 va avea urmatorul cuprins:"Comisia interdepartamentala are în componenta sa un presedinte şi 8 membri, dintre care: 3 membri reprezinta Ministerul Finanţelor Publice, 3 membri, Ministerul Economiei şi Comerţului şi cate un membru, Ministerul Afacerilor Externe şi Ministerul Administraţiei şi Internelor. Membrii Comisiei interdepartamentale şi preşedintele sunt nominalizati prin ordin al conducătorilor instituţiilor respective, iar în functia de presedinte se numeste un secretar de stat din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, institutie stabilita de Guvern ca administrator al acordurilor comerciale şi de plati."2. Articolul 7 se abroga.  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 59/1994, aprobata prin Legea nr. 127/1994, cu modificările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.Această lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.PRESEDINTELE SENATULUINICOLAE VACAROIUAceastă lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 27 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constitutia României, republicată.p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,VIOREL HREBENCIUCBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 153.------------