HOTĂRÂRE nr. 712 din 14 mai 2004pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 18 mai 2004  În temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICDupă nr. crt. 14 de la punctul I "Realizari de lucrari" din anexa nr. 1 "Actiunile, categoriile de cheltuieli, criteriile, procedurile şi limitele maxime privind acordarea de avansuri din fonduri publice" la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plati în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, cu modificările ulterioare, se introduce un punct nou, punctul 15, cu urmatorul cuprins:
    Nr. crt.Acţiuni şi categorii de cheltuieliCriterii, proceduri, limite maxime de acordare a avansurilor
    "15.Proiecte privind realizarea strategiei şi a programelor de protecţie specială şi integrare socioprofesională a persoanelor cu handicap, finanţate din bugetul Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicapa)existenţa unor contracte ferme încheiate în condiţiile legii
    b)se pot acorda avansuri de până la 30% din valoarea contractului"
  PRIM-MINISTRU ADRIAN NASTASEContrasemnează: ---------------p. Ministrul muncii,solidaritatii sociale şi familiei,Marian Sarbu,ministru delegatpentru relatiile cu partenerii socialiMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TanasescuBucureşti, 14 mai 2004.Nr. 712. --------