ORDIN nr. 879 din 6 mai 2004pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, RACR-AD-MEDA, ediţia 1/2004
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 18 mai 2004    În temeiul prevederilor art. 12 lit. d) şi h) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările ulterioare, ale art. 4 lit. b), e) şi t), art. 62, art. 63 lit. f) şi ale art. 64 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 130/2000, republicată, ale art. 3 şi 4 pct. 4.1 şi 4.9 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Autorităţii Aeronautice Civile Române, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 405/1993 privind înfiinţarea Autorităţii Aeronautice Civile Române, cu modificările ulterioare, precum şi ale art. 4 alin. (1) pct. 1, 23 şi 61 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Cu data prezentului ordin se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română "RACR-ADMEDA. Metode şi echipamente de degivrare/antigivrare a avioanelor la sol, ediţia 1/2004", prezentată în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._____________ Notă *) Anexa se pune la dispoziţie celor interesaţi de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".  +  Articolul 2Supravegherea respectării prevederilor prezentului ordin se va face de către Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română".  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statBucureşti, 6 mai 2004.Nr. 879._____________