DECIZIE nr. 227 din 4 mai 2004privind modificarea și completarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003
EMITENT
 • CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 14 mai 2004  Având în vedere art. 37 alin. (2) și art. 76 alin. (1) lit. p) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003 privind aprobarea Standardelor pentru acreditarea cabinetelor medicale, Hotărârea Consiliului de administrație al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 16 din 29 aprilie 2004,în temeiul dispozițiilor art. 77 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea și funcționarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare,președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:  +  Articolul IStandardele pentru acreditarea cabinetelor medicale, aprobate prin Decizia președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 721/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 1 octombrie 2003, se modifică după cum urmează:1. Punctul 8 va avea următorul cuprins:8. Medicii, asistenții medicali și tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical au autorizație de liberă practică valabilă, conform prevederilor legale.2. Punctul 9 va avea următorul cuprins:9. Medicii angajați, asistenții medicali, tehnicienii dentari și celălalt personal care lucrează în cabinetul medical au contracte de muncă legale.3. Punctul 11 va avea următorul cuprins:11. Asistenții medicali și tehnicienii dentari care lucrează în cabinetul medical sunt membri ai Ordinului Asistenților Medicali din România.  +  Articolul IIDirecțiile de specialitate ale Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Subcomisia națională de acreditare a cabinetelor medicale, comisiile județene de acreditare a cabinetelor medicale, respectiv a municipiului București, Comisia din sistemul apărării, ordinii publice, siguranței naționale și autorității judecătorești, Comisia din sistemul Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și furnizorii de servicii medicale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.  +  Articolul IIIPrezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Președintele Casei Naționale
  de Asigurări de Sănătate,
  Cristian Celea
  București, 4 mai 2004.Nr. 227.----------