ORDIN nr. 650 din 26 aprilie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 609/2003
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 11 mai 2004    În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 27 din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 609/2003,în temeiul art. 4 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind modul de reflectare în contabilitatea instituţiilor publice a unor operaţiuni ce decurg din aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 86/2003 privind unele reglementări în domeniul financiar, aprobată şi modificată prin Legea nr. 609/2003, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia generală a contabilităţii publice va lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul finanţelor publice,Neculae Eugeniu Plăiaşu,secretar de statBucureşti, 26 aprilie 2004Nr. 650.  +  AnexăNORMA 26/04/2004