LEGE nr. 142 din 4 mai 2004privind modificarea art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 421 din 11 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea României la Convenţia cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga la 5 octombrie 1961, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobată prin Legea nr. 52/2000, se modifică după cum urmează:"Art. 2. - Autorităţile române competente să aplice apostila prevăzută la art. 3 alin. 1 din convenţie sunt: curţile de apel, pentru actele prevăzute la art. 1 lit. a), c) şi d), şi prefecturile, pentru actele oficiale prevăzute la art. 1 lit. b)."Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 15 aprilie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 4 mai 2004.Nr. 142.------