ORDIN nr. 167 din 16 aprilie 2004privind aprobarea Regulamentului de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 7 mai 2004    În temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) şi ale art. 20 lit. d) din Legea protecţiei muncii nr. 90/1996, republicată,în baza art. 17 din Hotărârea Guvernului nr. 737/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2 (1) Regulamentul prevăzut la art. 1 intră în vigoare la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Începând cu aceeaşi dată se abrogă Regulamentul de abilitare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice pentru a presta servicii în domeniul protecţiei muncii, aprobat prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 251/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 481 din 5 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Serviciul securitate şi sănătate în muncă din cadrul Ministerului Muncii, Solidărităţii Sociale şi Familiei, Inspecţia Muncii şi inspectoratele teritoriale de muncă vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruBucureşti, 16 aprilie 2004.Nr. 167.  +  AnexăREGULAMENT 16/04/2004