HOTĂRÂRE nr. 593 din 31 august 1994privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/1994 privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 28 septembrie 1994  Guvernul României hotărăște:  +  Articolul UNICDupă art. 8 se introduce un nou articol cu următorul conținut:  +  Articolul 9Se autorizeaza Ministerul Finanțelor sa aducă completări și modificări normelor privind reevaluarea imobilizarilor corporale și modificarea capitalului social, care se vor publică în Monitorul Oficial al României.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  Ministru de stat, ministrul finanțelor,
  Florin Georgescu
  -------