LEGE nr. 60 din 24 martie 2004privind ratificarea Convenţiei europene pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 5 mai 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe ratifică Convenţia europeană pentru protecţia animalelor de companie, semnată la Strasbourg la 23 iunie 2003.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 24 martie 2004.Nr. 60.CONVENTIE 23/06/2003