HOTĂRÎRE Nr. 591 din 31 august 1994privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Amenajări pentru îmbunătăţirea condiţiilor ecologice în Complexul Sontea-Fortuna, Delta Dunării", judeţul Tulcea
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 274 din 28 septembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii "Amenajări pentru îmbunătăţirea condiţiilor ecologice în Complexul Sontea-Fortuna, Delta Dunării", judeţul Tulcea, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa *) la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se face din fondurile bugetului de stat, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii. Notă *) Anexa se comunică numai beneficiarului de investiţie PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:-----------------Ministrul apelor,pădurilor şi protecţiei mediului,Aurel Constantin IlieMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-----------------------------