ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 27 din 29 aprilie 2004pentru abrogarea alin. (5) al art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 4 mai 2004    Având în vedere necesitatea folosirii fondurilor alocate de consiliile judeţene şi consiliile locale pentru cheltuielile de întreţinere şi gospodărire, reparaţii, consolidare, extindere şi modernizare a spitalelor clinice şi spitalelor universitare, conform art. 4 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, pentru lucrări aflate în derulare, care justifică caracterul de urgenţă şi excepţional,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICAlineatul (5) al articolului 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, se abrogă.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:-------------p. Ministrul sănătăţii,Aurel Nechita,secretar de statMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 29 aprilie 2004.Nr. 27.---------------