DECRET nr. 183 din 11 iunie 1980privind acceptarea unor înţelegeri realizate în negocierile comerciale multilaterale din cadrul Acordului general pentru tarife şi comerţ - G.A.T.T. (Runda Tokio)
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 47 din 16 iunie 1980    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Se accepta Acordul privind aplicarea articolului VII al Acordului general pentru tarife şi comerţ, încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979, şi protocolul la acest acord, încheiat la Geneva la 1 noiembrie 1979.  +  Articolul 2Se accepta Acordul privind procedurile în materie de autorizaţii de import, încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979.  +  Articolul 3Se accepta Acordul privind aplicarea articolului VI al Acordului general pentru tarife şi comerţ, încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979.  +  Articolul 4Se accepta Aranjamentul privind carnea de vita, încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979.  +  Articolul 5Se accepta Acordul privind comerţul cu aeronave civile, încheiat la Geneva la 12 aprilie 1979.În aplicarea articolului 2 al Acordului privind comerţul cu aeronave civile, se scutesc de taxe vamale, la importul în Republica Socialistă România, produsele din lista bazată pe nomenclatura Consiliului de cooperare vamală, anexată la mentionatul acord.  +  Articolul 6Se accepta Protocolul de la Geneva (1979), anexa la Acordul general pentru tarife şi comerţ, încheiat la Geneva la 30 iunie 1979.Se aprobă modificarea taxelor vamale din Tariful vamal de import al Republicii Socialiste România, conform listei anexate privind facilităţile vamale oferite la import de către România, în cadrul rundei de negocieri comerciale multilaterale G.A.T.T., cuprinsă în Protocolul de la Geneva (1979) - Lista României - , anexa la Acordul general pentru tarife şi comerţ.  +  Articolul 7Se accepta următoarele documente referitoare la aplicarea unor prevederi ale Acordului general pentru tarife şi comerţ (G.A.T.T.), adoptate la Geneva la 28 noiembrie 1979:- Decizia privind tratamentul diferenţiat şi mai favorabil. Reciprocitate şi participare mai completa a ţărilor în curs de dezvoltare.- Decizia privind măsuri de salvgardare pentru scopuri de dezvoltare.- Declaraţia cu privire la măsurile comerciale luate în scopuri legate de balanţa de plati.- Memorandumul de acord cu privire la notificările, consultarile, reglementarea diferendelor şi supravegherea.ACORD 12/04/1979PROTOCOL 01/11/1979ACORD 12/04/1979ACORD 12/04/1979ARANJAMENT 12/04/1979ACORD 12/04/1979PROTOCOL 30/06/1979DECIZIE 28/11/1979DECIZIE 28/11/1979DECLARATIE 28/11/1979MEMORANDUM 28/11/1979