HOTĂRÂRE nr. 433 din 23 martie 2004pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 351 din 22 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală va urmări aplicarea în teritoriu a prevederilor prezentei hotărâri şi va sprijini autorităţile administraţiei publice locale în acţiunea de elaborare şi adoptare, în cel mult 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, a regulamentelor proprii, cu respectarea prevederilor Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuPreşedintele Autorităţii Naţionalede Reglementare pentru ServiciilePublice de Gospodărie Comunală,Ioan RaduBucureşti, 23 martie 2004.Nr. 433.  +  AnexăREGULAMENT 23/03/2004