ORDIN nr. 214 din 31 martie 2004privind aprobarea Listei cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 352 din 22 aprilie 2004    Văzând referatul de aprobare privind denumirile protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 409/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale,ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Lista cuprinzând denumirile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturi spirtoase, cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Lista prevăzută la art. 1 va fi transmisă Uniunii Europene în vederea solicitării protejării denumirilor pentru băuturi spirtoase, prin înregistrarea acestora în conformitate cu legislaţia comunitară, după aderare, în procedură normală.  +  Articolul 3La data publicării prezentului ordin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 334/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând indicaţiile geografice protejate şi recunoscute în România pentru băuturile alcoolice distilate din vin, din subproduse rezultate la fabricarea vinului şi din fructe, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 iunie 2003, se abrogă.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Ilie SârbuBucureşti, 31 martie 2004.Nr. 214.  +  Anexa LISTAcuprinzând denumirile geografice protejate şirecunoscute în România pentru băuturi spirtoaseŢuică- Zetea de Medieşu Aurit- de Valea Milcovului- de Buzău- de Argeş- de Zalău- Ardelenească de Bistriţa- Horincă de Maramureş- Horincă de Cămârzana- Horincă de Seini- Horincă de Chioar- Horincă de Lăpuş- Turţ de Oaş- Turţ de MaramureşRachiu de fructe- Pălincă de Bihor- Pălincă de Zalău- Pălincă de Ardeal- Pălincă de Maramureş- Pălincă de Valea Vinului- Pălincă de Medieşu Aurit- Pălincă de Cămârzana- Pălincă de Oaş- Pălincă de Câlnău- Pălincă de ClujRachiu de vin- Vinars Tărnave- Vinars Sebeş- Vinars Vaslui- Vinars Ştefăneşti- Vinars Măderat- Vinars Diosig- Vinars Pietroasa- Vinars Jariştea- Vinars Sanislău- Vinars Murfatlar- Vinars Vrancea- Vinars Segarcea- Vinars Iaşi- Vinars Banu Mărăcine- Vinars Huşi- Vinars Focşani------