HOTĂRÂRE nr. 548 din 7 aprilie 2004pentru stabilirea parcului auto al Consiliului Concurenţei în vederea desfăşurării activităţii specifice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 344 din 20 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (3) şi (5) şi al prevederilor anexei nr. 3 la Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICInspectoratele teritoriale din subordinea Consiliului Concurenţei pot deţine pentru activităţile specifice de control câte un autoturism cu un consum de carburant de 350 litri/lună/autoturism.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai Berindep. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 548.------------