HOTĂRÂRE nr. 451 din 1 aprilie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 340 din 19 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 28 din Legea nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 104/2003 privind manipularea cadavrelor umane şi prelevarea organelor şi ţesuturilor de la cadavre în vederea transplantului, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanMinistrul mediuluişi gospodăririi apelor,Speranţa Maria IanculescuMinistrul muncii,solidarităţii socialeşi familiei,Elena DumitruMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 451.  +  AnexăNORMA 01/04/2004