HOTĂRÂRE nr. 496 din 1 aprilie 2004privind aprobarea normelor pentru stabilirea cuantumului subvenţiei de la bugetul de stat ce se poate acorda în anul 2004 categoriilor de persoane prevăzute la art. 7 din Legea locuinţei nr. 114/1996
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 338 din 19 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 8 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Subvenţia de la bugetul de stat prevăzută la art. 7 alin. 2 din Legea locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru cumpărarea de locuinţe în anul 2004, se acordă în cuantum de 30% din valoarea locuinţei, calculată la valoarea finală, categoriilor de persoane prevăzute la alin. 1 din acelaşi articol, care au un venit mediu net lunar pe membru de familie de până la 4.400.000 lei.  +  Articolul 2Pentru categoriile de persoane cu venituri medii nete lunare pe membru de familie mai mari de 4.400.000 lei, cuantumul subvenţiei de la bugetul de stat prevăzute la art. 7 alin. 2 din Legea nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte după cum urmează: a) 20% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 4.400.001 lei şi 5.000.000 lei; b) 10% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.000.001 lei şi 5.300.000 lei; c) 5% pentru un venit mediu net lunar pe membru de familie cuprins între 5.300.001 lei şi 5.900.000 lei.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Sergiu Sechelariu,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 1 aprilie 2004.Nr. 496._________________