HOTĂRÎRE Nr. 551 din 12 august 1994pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 80/1994 privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 261 din 16 septembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNICArticolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 80/1994 privind contractarea unor credite în valută pentru realizarea Sistemului naţional informatic de evidenta a populaţiei se completează după cum urmează: - După alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins: "Se autorizeaza Ministerul Finanţelor sa emita garanţia în numele şi în contul statului pentru creditul extern în valoare de 15.498.560 DM, contractat de Ministerul de Interne de la Creditanstalt Anlagen-finanzierung amp; Leasing GmbH Int. Austria, în vederea achiziţionării de tehnica de calcul pentru Sistemul naţional informatic de evidenta a populaţiei." PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de interne,Doru Ioan TaracilaMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu-------------------------