HOTĂRÂRE nr. 525 din 7 aprilie 2004pentru modificarea art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 335 din 16 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAlineatul (2) al articolului 4 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 5 februarie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare care funcţionează în coordonarea unui organ de specialitate al administraţiei publice centrale, instituţiile publice, precum şi titularii drepturilor de autor - pentru contractele de comandă, beneficiari de avansuri în condiţiile prezentei hotărâri, sunt exceptaţi de la prevederile alin. (1)."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuMinistrul culturii şi cultelor,Răzvan TheodorescuBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 525.______________