LEGE nr. 106 din 7 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 332 din 16 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 37 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea şi completarea reglementărilor privind auditul intern, adoptată în temeiul art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 91 din 31 ianuarie 2004.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 1 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 106.------