HOTĂRÎRE Nr. 543 din 12 august 1994privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 258 din 15 septembrie 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul UNIC.Pe data prezentei hotărâri se abroga art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 280 din 16 iunie 1994 pentru aprobarea Normelor privind reglementarea unor probleme financiare în activitatea sportiva. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:---------------Ministrul tineretului şi sportului,Alexandru MironovMinistru de stat,ministrul finanţelor,Florin Georgescu----------------------