ORDIN nr. 2 din 5 ianuarie 2004pentru aprobarea Procedurii de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
  • Nr. 2 din 5 ianuarie 2004
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Nr. 211 din 6 februarie 2004
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Nr. 118 din 2 martie 2004
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 15 aprilie 2004    În conformitate cu prevederile art. 17 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 426/2001,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu completările ulterioare, ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, ale art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului şi ministrul economiei şi comerţului emit prezentul ordin.  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de reglementare şi control al transportului deşeurilor pe teritoriul României, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Ileana Tureanu,secretar de statp. Ministrul economieişi comerţului,Andrei Grigorescusecretar de stat  +  AnexăPROCEDURA 05/01/2004