HOTĂRÂRE nr. 346 din 18 martie 2004pentru aprobarea Regulamentului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 aprilie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 14 alin. (1) lit. b) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 11 din Ordonanţa Guvernului nr. 87/2001 privind serviciile publice de salubrizare a localităţilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2002, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Regulamentul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor şi Contractul-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor prin concesiune, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------Ministru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegatpentru administraţia publică,Gabriel Opreap. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 346.  +  Anexa 1REGULAMENT 18/03/2004  +  Anexa 2CONTRACT CADRU 18/03/2004