HOTĂRÂRE nr. 1.409 din 20 iunie 1967privind înfiinţarea Centrului de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila, în subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene
EMITENT
  • CONSILIUL DE MINIŞTRI
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 57 din 26 iunie 1967    Consiliul de Ministri al Republicii Socialiste România hotaraste:  +  Articolul 1Pe data de 1 iunie 1967 se infiinteaza Centrul de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila, institutie bugetară, cu personalitate juridica, cu sediul în orasul Bucureşti, în subordinea Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene.  +  Articolul 2Centrul de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila va avea ca obiect: a) antrenarea şi perfectionarea personalului navigant apartinind aviaţiei civile de transport şi utilitare din cadrul Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene, precum şi pregătirea personalului însoţitor de bord din aviatia de transport public; b) perfectionarea şi specializarea personalului din siguranţa navigatiei aeriene şi de la exploatarea, întreţinerea şi repararea aparaturii de protecţie a navigatiei aeriene, aparţinînd aviaţiei civile de transport şi utilitare; c) specializarea şi perfectionarea personalului tehnic-ingineresc şi ridicarea calificarii muncitorilor de la întreţinerea şi repararea aeronavelor aparţinînd aviaţiei civile de transport şi utilitare; d) efectuarea verificărilor periodice a cunostiintelor şi aptitudinilor personalului aeronautic civil navigant şi nenavigant profesionist din Republica Socialista România, în vederea documentelor de calificare aeronautica de toate categoriile şi pentru prelungirea valabilităţii acestora.  +  Articolul 3Formele de pregatire, perfectionare şi specializare, cu sau fără scoatere din productie, în cadrul Centrului de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila, conţinutul planurilor de scolarizare şi condiţiile de verificare teoretica şi practica la sol şi în zbor în vederea eliberarii sau prelungirii documentelor de calificare aeronautica de toate categoriile, se stabilesc prin instrucţiunile ministrului transportului auto, navale şi aeriene.  +  Articolul 4Personalul prevăzut la art. 2 lit. a-c beneficiaza de drepturile de indemnizatii, cazare, transport şi orice alte drepturi materiale stabilite prin art. 6-11 din Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 129 privind organizarea şi functionarea cursurilor de scurta durata pentru pregătirea muncitorilor şi a personalului tehnico-administrativ, publicată în Colectia de Hotărîri şi Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 12 din 19 februarie 1959.Personalul care se deplaseaza pentru obtinerea sau prelungirea documentelor de calificare, potrivit art. 2 lit. d, beneficiaza de drepturile de deplasare în interes de serviciu prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 822/1959, republicată în Colectia de Hotărîri şi Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 33 din 12 octombrie 1963.  +  Articolul 5Salariile tarifare ale functiilor de conducere, tehnice, ingineresti, de specialitate, economice şi administrative şi ale muncitorilor din cadrul Centrului de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila se stabilesc de Ministerul Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene cu avizul Comitetului de Stat pentru Problemele Organizarii Muncii şi Productiei şi ale Salarizarii, prin asimilare cu salariile tarifare ale functiilor corespunzătoare din unitatile de transport aerian.Premierea salariatilor din cadrul Centrului de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila se va face pe baza principiilor aprobate prin Hotărîrea Consiliului de Ministri nr. 1834, publicată în Colectia de Hotărîri şi Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 49 din 31 decembrie 1960, dintr-un fond de premiere constituit prin aplicarea unei cote de 6% la fondul de salarii planificat.Personalul prevăzut în anexa beneficiaza de sporul lunar de vechime neintrerupta în aviatie*.  +  Articolul 6Numărul mediu scriptic, fondul de salarii şi creditele bugetare necesare funcţionarii centrului se vor acoperi din planul de muncă şi de salarii şi planul de cheltuieli aprobate Ministerului Transporturilor Auto, Navale şi Aeriene pe anul 1967.  +  Articolul 7Centrul de antrenament şi perfectionare a personalului din aeronautica civila se finanţează pe principiul mijloacelor speciale extrabugetare, potrivit Hotărîrii Consiliului de Ministri nr. 1674 privind constituirea şi folosirea mijloacelor speciale extrabugetare, publicată în Colectia de Hotărîri şi Dispozitii ale Consiliului de Ministri nr. 42 din 21 noiembrie 1960, cu completările ulterioare.Veniturile necesare acoperirii cheltuielilor centrului se vor constitui din contribuţia întreprinderilor şi organizaţiilor economice pentru pregătirea cadrelor proprii, precum şi din contribuţia bugetului pentru pregătirea cadrelor din unitatile bugetare.-------------- Notă *) - Anexa se difuzeaza prin grija Comitetului de Stat pentru Problemele Organizarii Muncii şi Productiei şi ale Salarizarii.PreşedinteleConsiliului de Ministri,ILIE VERDET-------------