LEGE nr. 102 din 7 aprilie 2004privind majorarea unor drepturi salariale ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Pentru activitatea de importanţă naţională desfăşurată, salariile de bază ale personalului de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti, prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar şi personalului salarizat potrivit anexelor nr. II şi III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2003, pot fi mai mari cu până la 50%. (2) Prevederile pct. 2 al notei din anexa nr. IV/3b la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 191/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 220/2003, se aplică în continuare celorlalte categorii de personal din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti.  +  Articolul 2Personalul de specialitate artistică din cadrul Filarmonicii "George Enescu" din Bucureşti beneficiază şi de un spor de 50% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, pentru activitatea artistică de importanţă naţională desfăşurată.  +  Articolul 3Aplicarea prevederilor art. 1 şi 2 se face cu suplimentarea bugetului Ministerului Culturii şi Cultelor cu 30 de miliarde lei în anul 2004 la capitolul "Subvenţii".Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 decembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 7 aprilie 2004.Nr. 102.-------