LEGE nr. 88 din 5 aprilie 2004pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R.
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 9 aprilie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICArticolul 3 din Legea nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 135 din 1 aprilie 1999, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Invalizii şi accidentaţii de război, marii mutilaţi şi cei încadraţi în gradul I de invaliditate primesc, pe lângă pensia I.O.V.R., şi o sumă fixă pentru îngrijire de 2.800.000 lei lunar. (2) Suma fixă pentru îngrijire prevăzută la alin. (1) se actualizează periodic, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de resursele financiare alocate din bugetul de stat."Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 5 aprilie 2004.Nr. 88.-----------