ORDIN nr. 61 din 26 martie 2004privind punerea în aplicare a regulamentelor şi instrucţiunilor Consiliului Concurentei, elaborate în baza Legii concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENTEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 288 din 1 aprilie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurentei;- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1), (2) şi (3) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare;având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurentei emite următorul ordin:  +  Articolul 1În urma adoptării în Plenul Consiliului Concurentei se pun în aplicare următoarele regulamente şi instrucţiuni, prevăzute în anexele nr. 1, 2, 3, 4 şi 5, care fac parte integrantă din prezentul ordin:- Regulament de organizare, funcţionare şi procedura al Consiliului Concurentei;- Regulament privind stabilirea şi perceperea tarifelor pentru procedurile şi serviciile prevăzute de Legea concurentei nr. 21/1996 şi regulamentele emise în aplicarea acesteia;- Instrucţiuni cu privire la definirea pieţei relevante, în scopul stabilirii părţii substanţiale de piaţa;- Instrucţiuni privind modul de aplicare a regulilor de concurenta acordurilor de acces din sectorul de comunicaţii electronice - cadrul general, pieţe relevante, principii;- Instrucţiuni date în aplicarea prevederilor art. 33 din Legea concurentei nr. 21/1996, cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrarilor economice.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin, regulamentele şi instrucţiunile menţionate la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurentei,Mihai BerindeBucureşti, 26 martie 2004.Nr. 61.  +  Anexa 1REGULAMENT 26/03/2004  +  Anexa 2REGULAMENT 26/03/2004  +  Anexa 3INSTRUCTIUNI 26/03/2004  +  Anexa 4INSTRUCTIUNI 26/03/2004  +  Anexa 5INSTRUCTIUNI 26/03/2004