ORDIN nr. 302 din 22 martie 2004pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 295 din 5 aprilie 2004    Având în vedere prevederile art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 28/2003 privind trimiterea bolnavilor pentru tratament în străinătate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 119/2003,văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale asistenţă medicală nr. O.B. 3.137/2004,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii nr. 50/2004 privind metodologia de trimitere a unor categorii de bolnavi pentru tratament în străinătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 76 din 29 ianuarie 2004, se modifică şi se completează după cum urmează:Anexa nr. 3 "Proces-verbal medical pentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de..." se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.  +  Articolul IIDirecţia generală asistenţă medicală, celelalte direcţii din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.  +  Articolul IIIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Ovidiu BrînzanBucureşti, 22 martie 2004.Nr. 302.  +  Anexă(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 50/2004)PROCES-VERBAL MEDICALpentru trimiterea la tratament medical în străinătate, din data de ......Membrii Comisiei medicale de specialitate .........1. ......., preşedintele comisiei;2. ......., membru;3. ......., membru;4. ......., membru;5. ......., membru.În conformitate cu prevederile ........, ne-am întrunit în comisie şi am examinat bolnavul/bolnava ........., având ocupația ........, buletin/carte de identitate seria ...... nr. ......, domiciliat/domiciliată în ......., telefon ........., stabilind următoarele: ........................Concluzii1. Diagnosticul complet (clinic, etiologic, forma evolutivă, boli asociate etc.) ........................................................2. Tratamentul efectuat până în prezent în ţară ..........................3. Tratamentul efectuat până în prezent în străinătate: a) locul .................................................................; b) perioada ..............................................................; c) în ce a constat tratamentul ...........................................; d) beneficiul pentru bolnav al tratamentului efectuat până în prezent în străinătate .................................................4. Starea actuală a afecţiunii.............................................5. Recomandări de tratament (al stării actuale) în ţară...........................................................................6. Motivaţia completă pentru care pacientul nu beneficiază de tratament în țară (de exemplu, lipsa dotării necesare, alte motivații):...........................................................................7. Recomandări de tratament în străinătate (al stării actuale): a) tipul tratamentului (specificarea tratamentului recomandat, de exemplu: intervenție chirurgicală, protezare, continuare tratament etc.)........................................................................... b) clinica recomandată, ţara, oraşul, telefon, fax ........................ c) estimarea duratei pentru tratamentul recomandat ........................ d) dacă bolnavul are nevoie de însoţitor - motivare .......................8. Estimarea riscului legat de evoluţia bolii în lipsa tratamentului recomandat în străinătate ...............................................9. Estimarea beneficiului pentru bolnav privind efectuarea tratamentului recomandat în străinătate ..............................10. Vârsta pacientului ....................................................Semnăturile membrilor comisiei:1. ..............2. ..............3. ..............4. ..............5. ..............Preşedinte,............------