ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 11 martie 2004privind prelungirea duratei unor contracte de închiriere
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 278 din 30 martie 2004    În vederea asigurării continuităţii contractelor de închiriere pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă şi pentru cele privind garajele din imobilele care se află în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, a căror durată expiră la data de 8 aprilie 2004, elemente care vizează interesul public şi general şi constituie situaţie de urgenţă şi totodată extraordinară,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNIC (1) Durata contractelor de închiriere privind suprafeţele locative cu destinaţia de locuinţe, din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeşte de drept pentru o perioadă de 5 ani. (2) Durata contractelor de închiriere privind garajele din proprietatea statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, aflate în curs de executare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, care expiră la data de 8 aprilie 2004, se prelungeşte, la cererea chiriaşilor, pentru o perioadă de 3 ani.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul justiţiei,Cristian DiaconescuMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaBucureşti, 11 martie 2004.Nr. 8.-----