DECRET nr. 140 din 18 martie 2004privind conferirea Ordinului naţional Steaua României în grad de Comandor
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 24 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) şi ale art. 100 din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A şi ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, cu modificările ulterioare,în semn de apreciere deosebită pentru dăruirea şi talentul interpretativ puse în slujba artei lirice şi a spectacolului, pentru remarcabila activitate de promovare a valorilor culturii româneşti pe cele mai prestigioase scene ale lumii,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe conferă Ordinul naţional Steaua României în grad de Comandor doamnei Eugenia Moldoveanu, artist liric.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUÎn temeiul art. 100 alin. (2) din Constituţia României, republicată, contrasemnăm acest decret.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 140.-----------