HOTĂRÂRE nr. 335 din 18 martie 2004pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 259 din 24 martie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele şi al art. 19 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Turcia privind călătoriile reciproce ale cetăţenilor lor, semnat la Bucureşti la 17 februarie 2004.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:────────────────p. Ministrul afacerilor externe,George Ciamba,secretar de statMinistru de stat,ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 335.ACORD 17/02/2004