DECRET nr. 165 din 26 iunie 1987privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea organizarii întreprinderilor de comert exterior
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 28 din 26 iunie 1987  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Pe data de 1 iulie 1987 se infiinteaza urmatoarele întreprinderi de comert exterior: a) Intreprinderea de comert exterior "INDUSTRIAL EXPORT-IMPORT", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale şi în subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu.Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea întreprinderilor de comert exterior "INDUSTRIAL EXPORT-IMPORT" şi "INDUSTRIAL-EXPORT-IMPORT-PETROMIN", care se desfiinteaza; b) Intreprinderea de comert exterior "UZINEXPORT-IMPORT", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale şi în subordinea Ministerului Industriei de Utilaj Greu.Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea întreprinderilor de comert exterior "UZINEXPORT-IMPORT" şi Centrala navala Galaţi, care se desfiinteaza; c) Intreprinderea de comert exterior "MASINEXPORT-IMPORT", cu sediul în Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale şi în subordinea Ministerului Industriei Electrocasnice.Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea întreprinderilor de comert exterior "MASINEXPORT-IMPORT" şi Centrala de masini textile, care se desfiinteaza; d) Intreprinderea de cooperare economica cu strainatatea "ROMPETROL-GEOMIN", cu sediul în municipiul Bucureşti, în subordinea directa a Ministerului Minelor, Petrolului şi Geologiei şi în subordinea Ministerului Comerţului Exterior şi Cooperarii Economice Internationale.Intreprinderea se infiinteaza prin comasarea întreprinderilor de cooperare economica cu strainatatea "ROMPETROL" şi "GEOMIN", care se desfiinteaza.  +  Articolul 2Intreprinderile înfiinţate potrivit art. 1 se organizeaza pe baza autoconducerii muncitoresti şi autogestiunii economico-financiare şi valutare, cu personalitate juridica, şi funcţionează potrivit dispoziţiilor legale privind organizarea şi conducerea unităţilor socialiste de stat şi normelor de structura pentru activitatea de comert exterior aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973, precum şi normelor de structura pentru activitatea de constructii-montaj în strainatate aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 137/1984, şi se încadrează în gradul special de organizare.  +  Articolul 3Denumirea, sediul, subordonarea şi obiectul de activitate al întreprinderilor de comert exterior şi al compartimentelor autorizate să efectueze operaţiuni de comert exterior şi cooperare economica internationala sînt prevăzute în anexele nr. 1-12.  +  Articolul 4Intreprinderile de comert exterior înfiinţate potrivit art. 1 lit. a), b) şi c) se organizeaza pe baza structurilor organizatorice tip aprobate prin Decretul Consiliului de Stat nr. 136/1984, iar structura organizatorica a Intreprinderii de cooperare economica cu strainatatea "ROMPETROL-GEOMIN" este cea prevăzută în anexa nr. 13*).  +  Articolul 5Numărul maxim de posturi pe anul 1987 pentru personalul de specialitate, de administratie şi de deservire generală din intreprinderile de comert exterior, precum şi norma valorica pe un post-an, sînt prevăzute în anexa nr. 14*), iar pentru intreprinderile cu activitate de constructii montaj în strainatate, în anexa 15*).  +  Articolul 6Oficiul de control al marfurilor, din subordinea Camerei de Comert şi Industrie a Republicii Socialiste România, îşi schimba denumirea în Organizaţia de control al marfurilor "ROMCONTROL", avînd obiectul de activitate prevăzut în anexa nr. 6.Organizaţia de control al marfurilor "ROMCONTROL" poate efectua, la cererea întreprinderilor româneşti de comert exterior, şi alte prestatii de control, prevăzute în anexa nr. 6 a).Pentru activităţile care se desfăşoară în alte localităţi decit localitatea în care funcţionează Organizaţia de control al marfurilor "ROMCONTROL", aceasta poate organiza puncte de control teritoriale.Punctele de control teritoriale se pot incadra cu personal de specialitate de comert exterior pentru activităţi de contractare şi derulare, acolo unde se realizează astfel de activităţi, şi cu personal de control-ingineri, subingineri, tehnicieni şi muncitori-pentru activităţi de control calitativ şi cantitativ al marfurilor destinate exportului, provenite din import sau în tranzit.Punctele de control teritoriale se pot organiza ca servicii sau birouri potrivit pct. 2 din normele de structura aprobate pentru activitatea de comert exterior prin Decretul Consiliului de Stat nr. 162/1973, numai dacă numărul de personal stabilit pentru activităţi de contractare şi derulare indeplineste condiţiile prevăzute în acelasi decret, pentru constituirea unor astfel deNICOLAE CEAUSESCUPreşedinteleRepublicii Socialiste România  +  Anexa 1 I. MINISTERUL COMERTULUI EXTERIOR ŞICOOPERARII ECONOMICE INTERNATIONALE
           
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    0123
    1."INDUSTRIAL- EXPORT-IMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale pentru domeniile minier si geologic- instalatii si utilaje de foraj pentru titei si gaze;
    - platforme de foraj marin;
    - instalatii si utilaje independente
    - Ministerul Industriei de utilaje miniere si linii transportoare, vagoneti si locomotive de mina
     
    Utilaj Greu
     
          - instalatii si utilaje pentru prospectiuni geologice si pentru foraj puturi de apa;
          - lucrari in lohn in domeniul petrolier, minier si geologic;
          - masini si utilaje de ridicat si transportat;
          - rafinarii, instalatii complexe, parti si utilaje pentru industria de rafinarea titeiului si gazelor;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria petrochimica;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria ingrasamintelor si produselor anorganice;
          - fabrici, instalatii complexe, utilaje pentru industria maselor plastice cauciucului si anvelopelor;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria medicamentelor, colorantilor si lacurilor;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria firelor si fibrelor chimice si sintetice;
          - fabrici, instalatii de fractionare a aerului, oxigen, azot si alte gaze statii de stocaj si distributie;
          - instalatii complexe si utilaje tehnologice pentru industria alimentara si a frigului, inclusiv pentru imbuteliat si ambalat;
          - instalatii si utilaje pentru silozuri;
          - alte utilaje chimice;
          - armaturi industriale;
          - materiale de montaj in domeniul sau de activitate;
          - pompe si unitati de pompaj de toate tipurile;
          - ventilatoare industriale;
          - masini-unelte si scule din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj, ateliere, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern pentru exporturile complexe din obiectul sau de activitate.
           
          Import
           
          - utilaje de completare si echipamente specifice instalatiilor pentru forajul si extractia titeiului si gazelor;
          - utilaje, echipamente, aparatura, scule si dispozitive speciale pentru platforme de foraj marin si pentru exploatare marina de titei si gaze;
          - instalatii complexe si utilaje tehnologice de completare pentru unitatile miniere si geologice;
          - masini si utilaje pentru exploatarea zacamintelor de carbuni, pentru prepararea la suprafata si brichetare;
          - masini si utilaje pentru exploatarea si prepararea minereurilor neferoase in si in subteran
          - instalatii pentru desulfurare, curatare si uscare a gazelor, turbocompresoare pentru gaz metan;
          - vagoneti si locomotive de mina;
          - aparatura de securitate si salvare miniera, lampi de mina, sfredele, perforatoare, ciocane de abataj, metanometre, materiale de preparare si filtrare pentru industria miniera;
          - masini si utilaje de ridicat si transportat;
          - instalatii, parti de instalatii si utilaje tehnologice pentru industria de rafinare a titeiului si gazelor;
          - fabrici, instalatii complexe, utilaje tehnologice pentru industria petrochimica;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria de ingrasaminte si produse anorganice;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria maselor plastice, cauciucului si anvelopelor;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria medicamentelor, colorantilor si lacurilor;
          - fabrici, instalatii complexe si utilaje pentru industria fibrelor si firelor chimice si sintetice;
          - fabrici si instalatii de fractionare a aerului, oxigen, azot si alte gaze statii de stocaj si distributie;
          - instalatii complexe si utilaje pentru industria alimentara si a frigului, inclusiv pentru imbuteliat si ambalat;
          - instalatii si utilaje pentru silozuri;
          - piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          - alte utilaje chimice;
          - armaturi si materiale de montaj in domeniul sau de activitate;
          - pompe si unitati de pompaj de toate tipurile;
          - ventilatoare industriale;
          - licente, studii, proiecte know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
    2."UZINEXPORT- IMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- instalatii complexe, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria constructoare de masini, CKD pentru acestea;
    - instalatii complexe, utilaje, echipamente de baza pentru industria siderurgica, metalurgica feroasa si neferoasa, cocsochimica, materialelor refractare, abrazive si carbunoase;
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu
    - utilaje tehnologice pentru tratamente termice secundare, cuptoare de toate tipurile;
          - piese turnate si forjate;
          - fabrici de ciment, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria cimentului;
          - utilaje si echipamente specifice constructiei de masini executate dupa documentatia beneficiarului;
          - nave maritime de transport marfuri si pasageri;
          - nave pentru flota de pescuit, supertraulere tip Atlantic, nave frigorifice pentru transportat peste;
          - dragi maritime, salande;
          - platforme de derocari;
          - pilotine maritime si remorchere maritime si fluviale;
          - nave si ambarcatiuni fluviale si de lacuri (pasagere, motonave, impingatoare, barje, tancuri petroliere impinse, slepuri);
          - statii plutitoare de pompare;
          - ansamble, echipamente, motoare, utilaje si accesorii specifice navelor si ambarcatiunilor maritime, fluviale si de lacuri;
          - reparatii de nave maritime, de rada si pentru pescuit oceanic;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii, proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii proiecte know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern pentru exporturile complexe din obiectul sau de activitate.
           
          Import
           
          - fabrici, instalatii complexe, linii de fabricatie si utilaje tehnologice pentru industria constructoare de masini, CKD pentru acestea;
          - instalatii complexe pentru Comitetul National pentru Stiinta si Tehnologie;
          - instalatii complexe pentru industria siderurgica si metalurgica, feroasa si neferoasa, cocsochimica, materialelor refractare, abrazive si carbunoase utilaje tehnologice de completare;
          - masini, utilaje si echipamente specifice industriei siderurgice, metalurgice, cocsochimice, materialelor refractare, abrazive si carbunoase, cuptoare de toate tipurile si utilaje tehnologice pentru turnatorii;
          - masini si utilaje pentru topirea si rafinarea minereurilor neferoase
          - aparate de analiza spectrala si de determinare a hidrogenului, oxigenului, azotului si altor elemente din otel;
          - turbosuflante, electrosuflante, turbocompresoare si electrocompresoare tehnologice pentru gaze de furnal, de cocs si oxigen;
          - parti de instalatii si utilaje pentru fabrici de ciment;
          - utilaje pentru protectia suprafetelor metalice;
          - instalatii de galvanizare;
          - nave, ambarcatiuni, echipamente si utilaje navale;
          - instalatii pentru constructii de nave;
          - motoare si utilaje de completare specifice constructiilor de nave, cu exceptia celor nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie-montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare, precum si alte lucrari si servicii proprii obiectului de activitate.
           
          Export
           
    3."MECANO-EXPORT IMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale.- locomotive diesel hidraulice si diesel electrice si electrice magistrale, tramvaie, parti;
    - vagoane de marfa, de calatori si speciale, linii de montaj pentru acestea, CKD, SKD;
    Ministerul Industriei de Utilaj Greu- ateliere de reparat locomotive, vagoane si alte mijloace de transport;
    - motoare si compresoare, cu exceptia celor nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - filtre industriale si utilaje de filtrare;
          - masini si utilaje de constructii si constructii rutiere, agregate si pompare pentru constructii;
          - automacarale;
          - constructii metalice;
          - masini de turnat sub presiune metale feroase si neferoase;
          - instalatii de climatizare industriala;
          - echipamente, utilaje, instalatii tehnologice si dispozitive produse de unitatile Ministerului Constructiilor Industriale;
          - instalatii si utilaje de deservire generala;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese schimb, organizare si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - locomotive electrice magistrale, tramvaie si piese de schimb aferente;
          - vagoane de marfa, de calatori si speciale si piese de schimb aferente;
          - utilaje, masini, piese de schimb, dispozitive, scule si aparate pentru constructii si constructii rutiere;
          - automacarale;
          - compresoare si suflante, cu exceptia celor pentru gaze de furnal, de cocs si oxigen si a celor pentru gaz metan;
          - motoare, cu exceptia celor nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - filtre industriale si utilaje de filtrare;
          - masini de turnat sub presiune metale feroase si neferoase;
          - arzatoare si generatoare de aer cald, instalatii de climatizare industriala, inclusiv cele pentru statii de calcul;
          - utilaje de deservire generala;
          - piese de schimb pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          - linii de montaj pentru produsele din obiectul sau de activitate;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    4."ROMENERGO" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- centrale electrice, instalatii complexe energetice si echipamente de baza pentru industria energetica;
    - grupuri hidroenergetice si echipamente hidromecanice;
    - instalatii si utilaje nucleare si energetice complexe pentru centrale nuclearo-electrice;
        Ministerul Industriei de Utilaj Greu
    - utilaje si echipamente tehnologice si de completare specifice centralelor electrice si centralelor nuclear - electrice
          - echipamente pentru cazane si turbine, inclusiv funduri de cazane;
          - centrale de termoficare urbana si industriala, grupuri termice pentru incalzire industriala;
          - centrale diesel cu puteri peste 850 kW si parti componente;
          - materiale specifice productiei de utilaje si echipamente nuclearo electrice;
          - masini unelte din sectorul sau de activitate, masini agregat, linii de prelucrare, linii de montaj piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - centrale electrice, instalatii de utilaje nucleare si energetice complexe pentru centrale nuclearo electrice;
          - echipamente, parti de instalatii, pentru industria energetica;
          - utilaje si echipamente tehnologice si de completare pentru centrale nuclearo-electrice;
          - echipamente pentru cazane si turbine, inclusiv funduri de cazane;
          - materiale specifice productiei de echipamente nuclearo-electrice, daca nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - grupuri termice pentru incalzirea industriala si urbana;
          - piese de schimb specifice si pentru prima dotare pentru instalatiile si utilajele importate;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    5."AUTO-DACIA" PitestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- autoturisme de oras, autoturisme de teren, autospeciale derivate din acestea, CKD, SKD, motoare, cutii de viteza, autosasiuri;
    - instalatii si utilaje de intretinere si deservire auto;
        Ministerul Industriei Constructiilor de Masini- masini-unelte din sectorul de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabricii, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnic, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - autoturisme de oras, autoturisme si speciale derivate din acestea;
          - subansamble, CKD, SKD, motoare, piese pentru fabricatia produselor specifice;
          - piese de schimb pentru prima dotare pentru autoturismele importate;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    6."AUTOEXPORT- IMPORT" BrasovMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailare;
    - autobuze, troleibuze, autoutilitare
        - autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
        - autovehicule pentru stingerea incendiilor;
        Ministerul Industriei Constructiilor de Masini- CKD, SKD, motoare;
        - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - autocamioane, autobasculante, remorci auto si trailere;
          - autobuze, troleibuze, autoutilitare
          - autospeciale si alte derivate din autocamioane, autoutilitare si autobuze;
          - autovehicule pentru stingerea incendiilor;
          - subansamble, CKD, SKD, motoare, piese pentru fabricatia produselor specifice;
          - echipamente frigorifice si de climatizare auto si utilaje contra incendiilor pentru echiparea autospecialelor;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    7."UNIVERSAL- TRACTOR" BrasovMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- tractoare agricole si industriale si tractoare echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
    - masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricole;
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini- CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble si subansamble;
    - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, ateliere si fabrici, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - clingherit si ferodouri;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - tractoare agricole si industriale echipate cu lame tip buldozer, scarificatoare, incarcatoare si alte echipamente specifice;
          - masini, utilaje si unelte agricole, remorci agricol;
          - CKD, SKD, motoare, echipamente, ansamble, subansamble si piese pentru fabricatia produselor specifice;
          - clingherit si ferodouri;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    8."TEHNO IMPORT EXPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale Ministerul- rulmenti, bile si role pentru rulmenti, lagare si cuzineti;
    - organe si elemente de asamblare;
    - echipamente, aparate, utilaje, instalatii tehnologice, materiale si dispozitive speciale pentru obiective de interes nuclear si special;
        Industriei Constructiilor de Masini- asistenta tehnica, expertize, consulting pentru activitati in domeniul nuclear;
          - studii, proiecte, prestari de servicii de inginerie in strainatate pentru obiective de interes nuclear si special;
          - aparate pentru fizica nucleara;
          - utilaje, aparate si materiale pentru cercetare stiintifica;
          - utilaje si materiale necesare productiei de filme;
          - filme si inregistrari pe benzi magnetice, altele decit cele pentru cinematografie, televiziune si radio;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Import
           
          - rulmenti, bile si role pentru rulmenti si lagare;
          - linii de fabricatie, organe si elemente de asamblare;
          - importuri de completare pentru exporturile de echipamente, aparate, utilaje, instalatii tehnologice, materiale si dispozitive speciale pentru obiective de interes nuclear si special;
          - utilaje si echipamente tehnologice si de completare, piese de schimb specifice pentru unitatile Comitetului de Stat pentru Energia Nucleara;
          - instalatii si utilaje complexe pentru cercetare si aplicatii ale fizicii si tehnicilor nucleare;
          - aparate pentru fizica nucleara;
          - aparate si materiale foto, pelicula de orice fel, utilaje, instalatii si materiale necesare productiei de filme, retelei cinematografice si televiziunii;
          - produse, utilaje, aparate si materiale necesare unitatilor de cercetare stiintifica, inclusiv inchirierea acestora;
          - aparate geofizice;
          - materiale, utilaje si instalatii tipografice;
          - discuri si benzi de magnetofon neimprimate;
          - filme si inregistrari pe benzi magnetice, altele decit cele pentru cinematografie si radioteleviziune;
          - aparate pentru defectoscopie si analiza gazelor;
          - echipamente de protectie impotriva gazelor nocive si prafului si pentru scafandri.
           
          Export
    9.C.N.A Centrul national aeronautic BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- avioane, elicoptere, planoare si motoplanoare;
    - motoare clasice si cu reactie pentru aviatie;
    - ansamble, subansamble, echipamente, materiale pentru avioane, elicoptere si motoare;
    Ministerul Industriei Constructiilor de Masini- echipamente pentru aeroporturi mijloace de deservire la sol;
    - reparatii;
    - actiuni de cooperare in domeniul industriei aeronautice;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj.
           
          Import
           
          - avioane, elicoptere, planoare;
          - motoare clasice si cu reactie pentru aviatie;
          - echipamente, aparatura pentru protectia si controlul navigatiei aeriene;
          - echipamente pentru aeroporturi si mijloace de deservire la sol a avioanelor si elicopterelor;
          - simulatoare de zbor, standuri de proba, aparatura de bord;
          - instalatii, echipamente, agregate utilaje si materiale specifice aviatiei;
          - reparatii;
          - materiale specifice aviatiei care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - actiuni de cooperare in domeniul industriei aeronautice;
          - licente, studii, proiecte, know- how, engineering, tehnologie, service, montaj, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    10."MASIN- EXPORTIMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, subansamble, parti si accesorii;
    - masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare, subansamble, parti si accesorii;
        Ministerul Industriei Electrotehnice- masini de prelucrat metale prin procedee neconventionale (electroeroziune, ultrasunete si altele);
    - scule aschietoare si matrite pentru presare si forjare, scule de mina mecanice si pneumatice;
          - instalatii complexe, masini si utilaje pentru industria usoara, accesorii si parti ale acestora;
          - bunuri de consum metalice, vase emailate, jucarii, accesorii, diverse produse metalice;
          - masini-agregat, linii de prelucrare linii montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie de montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin deformare, accesorii si parti ale acestor;
          - masini-unelte pentru prelucrarea metalelor prin aschiere, accesorii si parti ale acestora;
          - masini de prelucrat metale din procedee neconventionale (electroeroziune, ultrasunete si altele);
          - subansamble si piese pentru masini-unelte;
          - scule aschietoare pentru masini-unelte, matrite pentru presare si forjare;
          - scule de mina mecanice si pneumatice;
          - linii de montaj pentru masini-unelte;
          - utilaje si instalatii tehnologice pentru filaturi, pentru industria confectiilor, tricotajelor, pielariei si incaltamintei;
          - utilaje pentru preparatie si tesatorie si utilaje si instalatii tehnologice pentru finisajul chimic al tesaturilor;
          - utilaje si instalatii tehnologice pentru sticlarie, faianta, portelan, geamuri si fire de sticla;
          - utilaje si instalatii tehnologice pentru productia articolelor metalice de uz casnic, inclusiv utilaje de emailare;
          - accesorii pentru utilaje si echipamente importate;
          - piese si subansamble pentru productia in tara de masini textile;
          - licente, brevete, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica, scolarizare si alte servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    11."ELECTRONUM" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- masini si echipamente pentru tehnica de calcul;
    - componente electronice active si pasive, tranzistori, diode, circuite integrate, tiristori, optoelectronica, tuburi electronice, rezistente, condensatori si semifabricate specifice, filtre si oscilatoare de cuart, relee electronice;
        Electrotehnice Ministerul Industriei- receptoare de radio si televiziune magnetofoane, casetofoane, televiziune in circuit inchis;
          - centrale si aparate telefonice;
          - instalatii si echipamente de telecomunicatii cu si fara fir, componente si piese de schimb pentru acestea;
          - instalatii, sisteme, echipamente si elemente de automatizare, semnalizare, protectie;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate;
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj;
          - furnizor general extern pentru centrale telefonice, instalatii de automatizare si sisteme de calcul.
           
          Import
           
          - linii de fabricatie, masini specifice si piese de schimb pentru industria electronica;
          - masini si sisteme de calcul, extinderi, subansamble, componente si piese de schimb specifice, elemente periferice pentru calculatoare, material consumabil si piese de uzura pentru tehnica de calcul;
          - componente electronice active si pasive, tranzistori, diode, circuite integrate, tiristori, tuburi electronice, rezistente, condensatori si semifabricate specifice;
          - receptoare radio si televizoare, magnetofoane, casetofoane televiziune in circuit inchis;
          - echipamente si instalatii pentru radioteleviziune, magnetofoane. pupitre de comanda, camere de luat vederi si piese de schimb specifice pentru acestea;
          - filtre si oscilatoare de cuart, relee electronice, circuite logice, comenzi numerice, echipamente de afisare pentru masini-unelte si service pentru acestea;
          - elemente de automatizare electronice si pneumatice in sistem unificat;
          - instalatii si echipamente de telecomunicatii cu si fara fir, componente si piese de schimb pentru acestea;
          - aparate electroacustice, cu exceptia celor medicale;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, service, asistenta tehnica scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    12."ELECTRO- EXPORT-IMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- linii de montaj pentru produse ale industriei electrocasnice;
    - condensatoare de putere, transformatoare de putere, distributie, grupuri electrogene, motoare electrice;
          - aparataj electric de inalta si joasa tensiune;
        Ministerul Industriei Electrotehnice- cabluri si conductori electrici materiale electroizolante;
          - ascensoare;
          - acumulatori, pile si abaterii galvanice;
          - convertizoare de sudura cu motoare electrice si termice si aparate de sudura oxiacetilenica;
          - corpuri de iluminat interior si exterior, lampi cu incandescenta, fluorescenta si cu vapori de mercur si sodiu;
          - materiale de instalatii electrice (conectori, cleme de legatura, cuple electrice, intrerupatori, limitatori de cursa, automate de protectie si sigurante automate, rezistente de reglaj si incalzire pentru 100 W, comutatori), lampi de semnalizare;
          - produse electrocasnice si electro tehnice;
          - scule electrice manuale;
          - case de marcat;
          - aparate de laborator, instrumente si aparate medicale;
          - aparate optico-mecanice (microscoape si dispozitive optice);
          - sticlarie optica, tehnica si de laborator;
          - biciclete, motorete, motociclete, parti si subansamble;
          - ceasuri tehnice si electronice;
          - aparate si materiale pentru uz didactic;
          - balante si cintare;
          - aparataj si instrumente de masura si control pentru marimi mecanice (lungime, temperaturi, presiuni, debite, nivel) si marimi electrice;
          - masini-unelte din sectorul sau de activitate, masini-agregat, linii de prelucrare, linii de montaj, piese de schimb, organizare service si asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
          - licente, brevete de inventii romanesti, marci de fabrica, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie si montaj;
          - furnizor general extern in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - linii de montaj, utilaje, masini specifice si piese de schimb pentru industria electrotehnica;
          - motoare electrice, masini electrice rotative;
          - condensatoare de putere, transformatoare de putere si distributie
          - aparataj electric de inalta si joasa tensiune;
          - regulatori de tensiune, relee termice si electromagnetice, regulatori pentru factori de putere si piese de schimb specifice pentru acestea;
          - acumulatori, pile si baterii galvanice;
          - cabluri, conductori, utilaje pentru industria de cabluri, de conductori electrici, masini de bobinat, perii de carbune grafit pentru masini electrice, izolatori, materiale electroizolante;
          - materiale de instalatii electrice (conectori, cleme de legatura, cuple electrice, intrerupatori, limitatori de cursa, automate de protectie si sigurante automate, rezistente de reglaj si incalzire pentru 100 W, comutatori), lampi de semnalizare;
          - utilaje si instalatii de sudura si debitare electrice si oxiacetilenice;
          - surse de iluminat, semifabricate specifice pentru productia acestora si piese de schimb;
          - lampi cu incandescenta, fluorescenta, vapori de mercur, sodiu, iod si alte produse similare;
          - produse electrocasnice;
          - scule electrice manuale;
          - aparate de laborator, aparate si instrumente medicale;
          - aparate Roentgen medicale si industriale, inclusiv accesorii si componente pentru fabricatia aparatelor respective;
          - sticlarie optica, tehnica si de laborator;
          - cuptoare si pompe de laborator;
          - aparate si instrumente pentru incercari fizico-mecanice;
          - masini si aparate de echilibrat si inregistrat vibratii;
          - masini de scris, copiat si multiplicat;
          - aparate optico-mecanice si fotogrammetrice;
          - aparate de masura si control pentru marimi electrice si reglare procese industriile;
          - aparataj de masura si control pentru marimi mecanice (lungimi, temperaturi, presiuni, debit, nivel);
          - ceasuri tehnice si electronice;
          - biciclete, motorete, motociclete si parti ale acestora;
          - balante si cintare;
          - licente, studii, proiecte, know-how, engineering, tehnologie, montaj, asistenta tehnica, scolarizare si alte lucrari si servicii proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    13."METAL EXPORTIMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- laminate si tevi feroase si neferoase de toate tipodimensiunile si calitatile;
    - feroaliaje, bare trase, trefilate, cabluri de tractiune, electrozi de sudura, cuie si alte produse metalurgice;
    Ministerul Industriei Metalurgice- aluminiu, plumb, zinc, bronz si alte metale neferoase in blocuri si produse prelucrate;
    - alte produse din metale feroase si neferoase, inclusiv feroaliaje speciale, oteluri pentru scule, aliate, inoxidabile pentru diverse utilizari;
          - schimbul de produse metalurgice cu tarile socialiste.
           
          Import
           
          - laminate si tevi feroase si neferoase de toate tipodimensiuni le si calitatile;
          - fonta, feroaliaje, bare trase, trefilate, cabluri de tractiune, electrozi de sudura si alte produse metalurgice;
          - aluminiu, plumb, zinc, nichel, platina, cositor, cupru, mercur, cobalt, magneziu, siliciu metalic antimoniu si alte metale neferoase inclusiv prelucrate;
          - site din metale feroase si neferoase;
          - alte produse din metale feroase si neferoase speciale, otel pentru scule, pulberi din carburi metalice, benzi si pinza pentru ferastrau;
          - schimbul de produse metalurgice cu tarile socialiste.
           
    14."CHIMICA" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- ingrasaminte chimice;
    - medicamente;
    - produse farmaceutice;
    - produse cosmetice;
    - coloranti si intermediari;
    - lacuri si vopsele;
          - detergenti, sapun;
        Ministerul Industriei Chimice- acid acetic;
    - celuloza;
    - hirtie;
          - cartoane;
          - confectii de hirtie si cartoane;
          - fire si fibre artificiale;
          - produse speciale;
          - alte produse ale centralelor pentru care se efectueaza activitati de export si import.
           
          Import
           
          - fosforite;
          - sortimente de celuloza, cartoane si hirtie, produse auxiliare specifice industriei de celuloza si hirtie;
          - medicamente si produse medicamentoase de uz uman;
          - alte materii prime pentru centralele pentru care efectueaza activitati de export si import.
           
    15."DANUBIANA" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- soda calcinata;
    - soda caustica;
    - bicarbonat de sodiu;
    - clor si acid clorhidric;
    - policlorura de vinil;
    - bicromat de sodiu si potasiu;
          - percloretilena;
        Ministerul Industriei Petrochimice- tetraclorura de carbon;
    - plastifianti;
    - carbonat de potasiu si bariu;
          - fire si fibre sintetice;
          - epiclorhidrina;
          - butanol;
          - izobutanol;
          - octanol;
          - cauciuc sintetic;
          - negru de fum;
          - fenol;
          - acetona;
          - catalizatori;
          - polietilena;
          - polipropilena;
          - polistiren;
          - alchilamine;
          - anhidrida ftalica si maleica;
          - produse prelucrate din policlorura de vinil;
          - produse prelucrare din polietilena (saci, sacose, pungi, folii);
          - covoare, placi, tuburi, furtunuri si garnituri din mase plastice;
          - anvelope;
          - articole tehnice din cauciuc;
          - insecticide;
          - alte produse petrochimice si de rafinarii.
           
          Import
           
          - cauciuc natural si cauciuc sintetic;
          - produse auxiliare pentru prelucrarea cauciucului, mase plastice si fire sintetice;
          - minereu de crom si bor;
          - alte produse pentru prelucrarea titeiului si petrochimiei;
          - produse din profilul intreprinderii pentru alte ramuri
           
    16."ROMANO- EXPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- tricotaje, ciorapi si alte produse tricotate;
    - tricotaje din productia Centralei industriei confectiilor Bucuresti;
    - tesaturi textile din bumbac si tip bumbac, lina si tip lina, in-cinepa si matase;
        Ministerul Industriei Usoare- lenjerie de pat, case si alte produse confectionate din tesaturi textile;
          - articole camping;
          - covoare mecanice si paturi;
          - produse textile finite pentru utilizari industriale;
          - articole de galanterie si pasmanterie;
          - fibre si fire textile de origine animala, vegetala si in amestec;
          - fuior de in si cinepa, ata si vata;
          - deseuri textile;
          - produse din puzderie de in si cinepa;
          - operatiuni in lohn.
           
          Import
           
          - fibre si fire textile de origine animala si vegetala; tesaturi textile din bumbac si tip bumbac, lina, tip lina, in-cinepa si matase;
          - materiale pentru productie specifice sectorului textil, inclusiv coloranti;
          - schimburi inter-industrii de materii prime, semifabricate si produse finite, prelucrari in lohn, proprii obiectului sau de activitate.
           
          Export
           
    17."CONFEX" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- confectii textile din productia centralelor industriale de confectii din subordinea Ministerului Industriei Usoare;
    - operatiuni in lohn.
           
        Ministerul Industriei Usoare  
          Export
    18."ARPIMEX" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- incaltaminte cu fete din piele si inlocuitori de piele, incaltaminte din cauciuc;
    - manusi, articole de marochinarie;
    - imbracaminte din piele si blana;
    - blanuri, piei;
          - operatiuni in lohn
           
        Ministerul Industriei UsoareImport
     
    - materii prime, materiale, materii auxiliare, coloranti si chimicale pentru industria pielariei si incaltaminte din piele, inlocuitori, cauciuc si mase plastice;
          - schimburi inter-industrii de produse proprii obiectului sau de activitate;
           
          Export
           
    19."TEHNO FORESTEXPORT" Bucuresti, cu agentiile Radauti si AradMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale  Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii- produse finite din lemn (mobila, ambarcatiuni, articole pentru sport si instrumente muzicale din lemn, usi-ferestre) si case prefabricate;
    - accesorii pentru industria lemnului si mobilei;
    - constituirea de societati mixte de productie si de comercializare in tara si strainatate, in cadrul obiectului sau de activitate.
           
          Import
           
          - busteni pentru furnire, furnire si furnire speciale, iarba de mare si materiale specifice industriei lemnului (lacuri, adezivi, tegofilm, tegotex, vopsele, pasta de lustruit) care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - accesorii pentru industria lemnului si mobilei.
           
    20."EXPORT LEMN" Bucuresti, cu agentie la GalatiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- cherestea (rasinoase, fag, stejar), parchete, ambalaje din lemn, placi aglomerate din lemn, placi fibrolemnoase normale si innobilate, placaje, panel, furnire, diverse produse din lemn(lemn, pentru celuloza, mangal de bocsa, bile, manele);
        Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii  
    - constituirea de societati mixte de productie si comercializarea in tara si in strainatate, in cadrul obiectului sau de activitate.
           
          Import
           
          - lemn pentru celuloza
           
          Export
           
    21."VITROCIM FOREXIM" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- ciment, produse din azbociment, ipsos, piatra de gips, var;
    - marmura (blocuri, placi, granule si derivate), bazalt, granit;
    - produse de cariera; articole sanitare din portelan si fonta (inclusiv emailata), armaturi sanitare, bai;
        Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii
    - radiatoare, alice de sablaj;
    - placi ceramice si placi din gresie;
    - materiale hidro, fono si termoizolatoare;
          - tuburi din beton, gresie si fonta;
          -prefabricate din beton, beton armat si alte materiale de constructii;
          - covor, mochete, tapete si fibre sintetice produse de unitatile Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii;
          - fabrici de caramizi si pentru stilpi si prefabricate din beton;
          - masini-unelte, utilaje, piese de schimb si accesorii pentru exploatarea lemnului, industria lemnului, celulozei, hirtiei si materialelor de constructii din productia Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii;
          - constituirea de societati mixte de productie si comercializarea in tara si in strainatate, in cadrul obiectului sau de activitate;
          - furnizor general extern pentru exportul de fabrici, instalatii complexe, utilaje tehnologice de completare, masini si utilaje individuale, parti de utilaje de completare, documentarii, licente, proiecte, asistenta tehnica si piese de schimb, service pentru actiunile de cooperare economica internationala, contractate in cadrul obiectului de activitate al Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii;
          - cooperarea economica internationala in domeniul de activitate al Ministerului Industrializarii Lemnului si Materialelor de Constructii si Ministerului Silviculturii.
           
          Import
           
          - azbest si produse din azbest, materiale si echipamente ignifuge;
          - pluta si produse din pluta;
          - alte materiale specifice pentru constructii care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - fabrici, instalatii complexe, utilaje tehnologice de completare, masini si utilaje individuale, parti de utilaje de completare, documentatii, proiecte, asistenta tehnica si piese de schimb pentru exploatari forestiere, industria lemnului, celulozei, hirtiei si materialelor de constructii;
          - scule, cutite, dispozitive si site, mase plastice, unelte utilizate in exploatari forestiere, industrializarea lemnului, celulozei, hirtiei si materialelor de constuctii;
          - licente, studii, documentatii tehnice, proiecte know-how, asistenta tehnica pentru fabrici, instalatii complexe, utilaje tehnologice de completare si piese de schimb pentru industria lemnului, celulozei, hirtiei si materialelor de constructii pentru cerintele economiei interne si in calitate de furnizor general extern pentru cerintele actiunilor de cooperare economica internationala.
           
          Export
           
    22."ROMSIT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- articole de menaj din sticla, ceramica fina si portelan;
    - geamuri, oglinzi si caramizi din sticla.
           
        Ministerul Industrializarii Lemnului si Materialelor de ConstructiiExport
     
           
    23."FRUCT- EXPORT- ROMAGRIMEX" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- legume proaspete de cimp si sera, fructe proaspete de livada de gradina si de padure, cartofi timpurii de vara si de toamna, flori, ciuperci proaspete de cultura si din flora spontana, nuci, plante medicinale, seminte aromate;
        Ministerul Agriculturii- fructe si legume conservate prin frig si deshidratate, ciuperci uscate si in sare;
          - conserve de legume, fructe si ciuperci, pasta si suc de tomate, pulpe, marcuri, sucuri din fructe de livada si padure, sucuri concentrate, magiun;
          - ape minerale;
          - vinuri naturale si speciale varsate si imbuteliate, coniac, vermut, sampanie, rachiuri naturale din vin si fructe, distilate in vin, lichioruri, bere, amidon, glucoza, spirt, must concentrat si struguri;
          - animale, pasari si material biologic de reproductie, precum si liniile consanguinizate ale acestora
          - material biologic pentru producerea de seruri si vaccinuri, in scopuri de reproductie si zoologice;
          - cooperare economica internationala in domeniul agricol in tara si strainatate:
          - constituirea de societati mixte de productie si comercializare in cadrul obiectului sau de activitate, in tara si strainatate;
          - utilaje, instalatii si piese de schimb aferente din productia Ministerului Agriculturi care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - seminte si material saditor;
          - medicamente si produse medicamentoase de uz veterinar;
          - organizarea de culturi agricole prin schimb reciproc de tehnologii, utilaje, seminte si asistenta tehnica;
          - furnizor general extern pentru exportul de studii, proiecte, licente, documentatie tehnica, know-how, asistenta tehnica, precum si pentru organizarea de unitati agricole si agroindustriale.
           
          Import
           
          - animale, pasari si material biologic de reproductie, precum si liniile consanguinizate ale acestor;
          - material biologic pentru producerea de seruri si vaccinuri in scopuri de reproductie si zoologice;
          - seminte si material saditor;
          - medicamente si substante medicamentoase de uz veterinar, biostimulator;
          - licente, studii, proiecte, documentatie tehnica, know-how, asistenta tehnica, instalatii, utilaje tehnologice, piese de schimb pentru organizarea de unitati agricole si agroindustriale, precum si in calitate de furnizor general extern pentru actiuni de cooperare in domeniul agriculturii
    24."PRODEXPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- animale (bovine, ovine, porcine si cabaline) si pui vii pentru carne;
    - carne si subproduse animaliere, conserve si preparate din carne, carne de pasare, grasimi tehnice;
    - oua si subproduse din oua;
        Ministerul Industriei Alimentare si al Achizitionarii Produselor Agricole- peste si preparate din peste, raci, broaste paste fainoase;
    - vinat viu si impuscat;
    - produse agricole din productia unitatilor agricole de stat, cooperativelor agricole de productie si achizitii de la producatorii individuali prin asociatia crescatorilor de albine;
          - zahar si produse zaharoase;
          - tutun, tigari;
          - lactate si derivate din lapte;
          - uleiuri comestibile si tehnice vegetale;
          - cooperare economica internationala in domeniul industriei alimentare, in tara si strainatate;
          - constituirea de societati mixte de productie si comercializarea in cadrul obiectului sau de activitate, in tara si strainatate;
          - furnizor general extern pentru exportul de studii, proiecte, licente, documentatie tehnica, know-how, asistenta tehnica, precum si pentru realizarea de obiective complexe in domeniul industriei alimentare.
           
          Import
           
          - animale pentru sacrificare, carne, pasari vii si taiate, oua si oua fecundate, peste; zahar, melasa, uleiuri comestibile;
          - tutun, filtre pentru tigari si material de filtre;
          - lactate si derivate din lapte;
          - alte produse din sectorul agroalimentar; - unelte de pescuit, aferente pescuitului industrial;
          - licente, studii, proiecte, documentatie tehnica, know-how, asistenta tehnica pentru fabrici, instalatii complexe, precum si utilaje tehnologice de completare si piese de schimb pentru realizarea de obiective si in calitate de furnizor general extern pentru activitatea de cooperare in domeniul industriei alimentare.
           
          Export
           
    25."ICECOOP- ILEXIM" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- produse ale cooperatiei mestesugaresti, ale cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor, consiliilor populare judetene si ale unitatilor de mica industrie din alte ramuri:
    - mobila si articole din lemn;
          - articole metalo-chimice;
        -Uniunea Centrala a Cooperativelor Mestesugaresti- tesaturi, cusaturi, confectii si confectii artizanale;
    - incaltaminte, articole de marochinarie;
    - cojocarie, blanarie;
          - impletituri diferite;
          - ceramica;
          - obiecte din argint;
          - articole artizanale;
          - articole din metal si sticla;
          - covoare innodate si tesute(manuale);
          - articole de uz casnic si gospodaresc;
          - articole pentru decoratiuni interioare din lemn, metal, sticla, alabastru, ceramica si textile;
          - scule si unelte pentru uz casnic si gradinarit;
          - articole marunte din cauciuc si mase plastice, articole turnate sau prelucrate din metal sau deseuri metalice;
          - cupoane si articole din cupoane si deseuri textile, articole nou-nascuti, costume de lucru;
          - turba, stuf;
          - chimicale pentru uz gospodaresc, ultramarin, alaun;
          - articole scolare de voiaj, camping, sport si plaja;
          - instrumente muzicale de suflat si percutie;
          - faina de ciocalai, germeni de griu si porumb, produse agroalimentare care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - materiale de cariera si constructii care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - operatiuni in lohn si prestari de servicii in valuta, in domeniul sau de activitate.
           
          Import
           
          - produse necesare cooperatie mestesugaresti, cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si consilii lor populare judetene, care nu nominalizate in obiectul sau de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - produse si materiale necesare cooperatiei mestesugaresti, cooperatiei de productie, achizitii si desfacere a marfurilor si consiliilor populare judetene, in compensatie cu produse din obiectul sau de activitate.
    26."PETROL EXPORT- IMPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- importul de titei in scopul prelucrarii acestuia in tara si comercializarii la export a produselor petroliere si petrochimice rezultate, precum si orice alte operatiuni cu produse petroliere si petrochimice din care se realizeaza aportul valutar;
          - importul si exportul de titei si produse petroliere si petrochimice, hidrocarburi, aromate, olefine, fractii pentru chimizare, uleiuri minerale si siliconice, unsori, aditivi, bitum, cocs de petrol si acicular, tetraetil de plumb, agenti termici, diluanti, decapanti, inhibitori de coroziune, etilmercaptan si acizi sulfonici.
           
          Export
           
    27."MINERAL IMPORT- EXPORT" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- materiale carbunoase si deseuri ale acestora, blocuri carbonice;
    - electrozi de grafit, pasta de electrozi;
    - pirita;
    - minereu de mangan, carbune energetic, brichete de carbuni.
           
          Import
           
          - minereu de fier, minereu de mangan, carbune cocsificabil, carbune energetic, cocs, antracit, rutil;
          - argile refractare, toate sortimentele de materiale refractare;
          - electrocorindon, materiale abrazive, florura de calciu si de aluminiu;
          - bauxita, alumina calcinata, saruri potasice si de fluor, pirita;
          - blocuri carbonice, catodice, anodice;
          - electrozi de grafit, produse din grafit (cu exceptia periilor pentru motoare electrice), smoala de huila, criolit, chituri si alte produse minerale necesare industriei metalurgice;
          - mica.
           
          Export
           
    28.AGROEXPORT BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- cereale, seminte oleaginoase, leguminoase, plante tehnice, faina, fainuri proteice;
    - schimburi in exclusivitate de cereale si cereale furaje
    Import
          - cereale, seminte oleaginoase, leguminoase plante tehnice, faina, fainuri proteice;
          - schimburi in exclusivitate de cereale si cereale furajere.
    29."MERCUR" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- schimb de marfuri de larg consum din fondul de marfuri destinate pietei interne cu organizatii si firme din strainatate;
    - schimb de marfuri ale Uniunii Centrale a Cooperativelor de Productie, Achizitii si Desfacere a Marfurilor cu organizatii cooperatiste si firme din alte tari;
          - schimb de marfuri ale Uniunii Centrale a Cooperativelor Mestesugaresti cu organizatii cooperatiste si firme din alte tari;
          - schimb omogen de utilaj si mobilier comercial pentru unitatile din reteaua comertului interior;
          - import de bunuri de consum pentru comertul socialist de produse alimentare, textile, incaltaminte si confectii;
          - import de detergenti si insecticide pentru uz casnic;
          - import de anvelope, camere de bicicleta;
          - import de coase si scule pentru prelucrare lemn de uz casnic si gospodaresc;
          - import galanterie din metal, nasturi, bijuterii din gablonz, vase emailate, articole de menaj din sticla, portelan, faianta, cristal, tacimuri, ceasuri obisnuite, lustre si lampi petromx, feronerie, arme de vinatoare si pentru sport, pietre pretioase, margele, figurine, articole pentru pom de iarna;
          - import pick-upuri si piese de schimb, articole sport strand, jucarii, rechizite scolare si de birou, articole muzicale, articole pentru fumatori, lame de ras;
          - import de mijloace de agrement cu piese de schimb aferente, precum si al unor produse specifice desfacerii prin restaurantele din reteaua comertului interior si turismului
    30."DUNAREA" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- operatiuni de export: masini si utilaje de inalta tehnicitate, produse, chimice, produse metalurgice, materiale de constructii, produse ale industriei usoare etc.;
    - operatiuni de import;
          - operatiuni de marfuri de bursa;
          - participarea la actiuni de cooperare economica internationala
          - prestari de servicii pentru parteneri externi cu plata in valuta;
          - alte operatiuni de comert exterior.
           
    31."TERRA" BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- operatiuni de export-import, de compensatii si financiare, switch, alte operatiuni de comert exterior;
    - operatiuni de export in contrapartida;
    - operatiuni de cooperare si colaborare, inclusiv cu societati mixte;
          - vinzari de marfuri si prestari de servicii cu plata in valuta pentru societati mixte, organizatii obstesti si persoane fizice, in baza conventiilor incheiate cu acestea;
          - operatiuni comerciale stabilite de conducerea Ministerului Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale, inclusiv exporturi si importuri departamentale;
          - vinzari de locuinte, reparatii, amenajari si alte lucrari cu plata in valuta;
          - operatiuni de intermediere, pe baza de comision;
          - import de marfuri necesare pentru aprovizionarea magazinelor si a altor unitati de desfacere cu plata in valuta;
          - vinzari de tichete vamale.
    32."ROMCONSULT" Institutul roman de consulting BucurestiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- executarea de studii si proiecte de orice fel;
    - supravegherea realizarii proiectelor pentru orice categorii si gen de lucrari;
    - asistenta tehnica si management in proces de productie si puneri in functiune de unitati industriale si economice pentru beneficiarii si furnizorii externi;
          - asistenta pentru experti consultanti;
          - intocmirea de documentatii si licitatii si asistenta la licitatiile organizate de beneficiarii externi si interni;
          - angajarea specialistilor romani in strainatate pentru desfasurarea unor activitati tehnice, stiintifice, didactice, sanitare, juridice, economice, culturale, artistice, sportive si alte activitati;
          - formarea si specializarea de cadre;
          - expertize diverse, cercetari si incercari de laborator;
          - export de procedee si tehnologii brevetate si nebrevetate din domeniile tehnice si economice;
          - import de aparatura specifica activitatii de consulting si asistenta tehnica pe linie de consulting.
    33."ROMTRANS" Bucuresti, cu agentii in Bucuresti, Episcopia Bihorului, Curtici, Galati, Iasi, Constanta, Braila, Giurgiu si Valea lui MihaiMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- expeditii si reexpeditii internationale pentru exporturile si importurile de marfuri in trafic feroviar, rutier, aerian, postal si combinat;
    - expeditii si transporturi containerizate si activitati legate de acestea;
          - achizitionarea si organizarea tranzitului de marfuri prin Republica Socialista Romania, intocmirea documetatiilor, executarea operatiunilor si supravegherea tranzitului;
          - transportul, manipularea, depozitarea si antrepozitarea, formarea de expeditii de grupaj de marfuri de export-import-tranzit al exponatelor la tirgurile si expozitiile internationale in tara si in strainatate, precum si pentru bunuri apartinind ambasadelor si oficiilor consulare, organizatiilor culturale, sportive, politice, de masa, persoanelor fizice romane si straine;
          - realimentarea cu gheata a vagoanelor cu marfuri perisabile in punctele de frontiera in care functioneaza fabrici proprii de gheata, precum si organizarea realimentarii pe parcurs extern;
          - indeplinirea formalitatilor de vamuire pentru marfuri de export-import-tranzit pentru bunurile apartinind institutiilor, organizatiilor culturale, sportive, politice si de masa, ambasadelor si oficiilor consulare, in toate vamile si punctele vamale din frontiera si din tara.
    34."NAVLOMAR" Bucuresti cu agentii in Braila, Constanta Galati, Tulcea, Giurgiu si OrsovaMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- navlosiri in exclusivitate de nave romanesti si straine, pentru transportul maritim si fluvial in contul unitatilor de comert exterior, cu exceptia celor efectuate de Administratia portului liber Sulina, pentru exporturile si importurile sale;
          - navlosiri in exclusivitate de tonaj maritim si fluvial pentru transporturi in cont strain;
          - transporturi maritime si fluviale cu nave administrarea proprie in cont roman si strain;
          - agenturari de nave in porturile straine si in porturile maritime si fluviale romanesti (exclusiv portul liber Sulina);
          - operatiuni de brokeraj in cont roman si strain;
          - aprovizionari de nave, vinzari de marfuri si prestari de servicii cu plata in lei pentru nave romanesti si in valuta pentru nave straine in porturile maritime si fluviale romanesti (exclusiv portul liber Sulina);
          - transbordari, manipulari, tranzit de marfuri prin porturile straine in cont roman si strain
    35.ADMINISTRATIA PORTULUI LIBER SULINAMinisterul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- manipularea, depozitarea, sortarea, conditionarea, ambalarea, fabricarea, prelucrarea, marcarea, expunerea, testarea, vinzarea - cumpararea, expertizarea si repararea de nave, operatiuni financiar bancare, precum si alte operatiuni specifice porturilor si zonelor libere;
          - prestatii portuare si expeditii internationale de marfuri, agenturarea si aprovizionarea navelor si echipajelor romanesti si straine si alte prestatii specifice;
          - navlosiri pentru transporturile de marfuri pe care le comercializeaza;
          - cooperare in executarea de lucrari si prestari de servicii pentru firmele si organizatiile economice straine;
          - efectuarea si coordonarea actiunilor de investitii, avizarea constituirii de societati mixte, precum si alte forme de cooperare cu partenerii straini in portul liber Sulina.
  II. MINISTERUL APARARII NAŢIONALE
    Nr. crt.Denumirea compartimentului de export-importSubordonarea compartimentului de export-importObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    1."ROMTEHNICA" Bucuresti, export-import-Directia de comert - compartiment de exteriorimport-export specific.
   +  Anexa 2 MINISTERUL MINELOR, PETROLULUI ŞI GEOLOGIEI
           
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    0123
    1."ROMPETROL GEOMIN" Intreprindere de cooperare economica cu strainatatea in domeniul petrolului, gazelor, industriei miniere si geologiei Bucuresti- Ministerul Minelor, Petrolului si Geologiei- ofertarea, contractarea si executarea in strainatate de lucrari de foraj si punere in productie sonde, constructii de instalatii si conducte magistrale de transport, depozitare
    -Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationalesi distributie a produselor petroliere si gazelor naturale si alte lucrari de constructii-montaj din industria extractiva de petrol si gaze;
    - efectuarea de cercetari tehnologice, proiecte, studii, expertize, prestari de servicii ingineresti si de asistenta tehnica in domeniul extractiv de petrol si gaze;
    - participarea la actiuni de cooperare cu partenerii externi pentru explorare, exploatare de hidrocarburi;
          - participarea la activitati de productie prin actiuni de cooperare cu partenerii externi, in domeniul petrolier si al gazelor;
          - tranzitul titeiului si gazelor pe teritoriul R.S.Romania;
          - exportul si importul de gaze naturale;
          - executarea in strainatate de prospectiuni si explorari geologice pentru substante minerale utile;
          - executarea in strainatate de foraje de cercetare si lucrari de mine, uzine de preparare si alte lucrari de constructii-montaj in industria miniera;
          - efectuarea de cercetari tehnologice, proiecte, studii, expertize, prestari de servicii ingineresti si asistenta tehnica in domeniile minier si geologic pentru substante minerale utile si solide;
          - participarea la actiuni de cooperare cu partenerii externi pentru prospectarea si exploatarea de substante minerale utile si solide;
          - activitati de productie in strainatate si in tara prin participarea la actiuni de cooperare cu partenerii externi in domeniul minier, al metalurgiei, cuprului, plumbului si zincului;
          - exportul de instalatii complexe si echipamente pentru exploatari miniere, uzine de preparare de substante minerale solide si de prelucrare a produselor minerale, in cadrul actiunilor de cooperare contractate;
          - executarea in strainatate de forje geologice si hidrogeologice;
          - operatiuni de leasing in cadrul obiectului sau de activitate;
          - importuri, in conditiile legii, necesare pentru santierele si obiectivele din strainatate;
          - importuri de tehnologie, proiecte si asistenta tehnica pentru lucrari petroliere de pe platforme marine din tara si strainatate;
          - export-import de concentrate de minereuri neferoase;
          - export de sare, flori de mina, creta, talc, diatomita, feldspat si alte produse nemetalifere;
          - import de caolin si grafit;
          - furnizor general extern pentru exporturile complexe din domeniul sau de activitate.
   +  Anexa 3 MINISTERUL ENERGIEI ELECTRICE
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
          Export
    1."ROMELECTRO" Bucuresti-Ministerul Energiei Electrice- linii electrice de inalta, medie si joasa tensiune, statii si posturi de transformare, stilpi si armaturi pentru liniile de inalta, medie si joasa tensiune;
        -Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice- executarea de lucrari de constructii si montaj in strainatate pentru centrale termo si hidroelectrice, baraje si amenajari hidrotehnice;
          - turnuri de racire, cosuri de fum;
          - aparate, utilaje si piese specifice sectorului energetic pentru constructii-montaj si exploatare;
          - instalatii auxiliare pentru centrale electrice (circuite abur, apa, aer si gaze arse) inclusiv materiale aferente;
          - exportul si tranzitul de energie electrica;
          - licente, studii, proiecte, engineeering, asistenta tehnica, expertize pentru sectorul energetic;
          - furnizor general extern pentru lucrarile de constructii-montaj pe care le executa in strainatate.
           
          Import
           
          - instalatii si utilaje energetice complexe pentru energie electrica;
          - utilaje si echipamente tehnologice si de completare, piese de schimb specifice sectorului energetic, care nu sint nominalizate in obiectul de activitate ale altor intreprinderi de comert exterior;
          - utilaje, aparataje, materiale si piese de schimb, specifice lucrarilor de reparatii capitale ale agregatelor energetice;
          - utilaje, aparate si materiale pentru executia lucrarilor de constructii montaj in strainatate;
          - energie electrica.
   +  Anexa 4 MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI TELECOMUNICATIILOR
           
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de lucrari, prestatii, produse
    0123
          Export
           
    1."CONTRANSIMEX" Bucuresti- Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor- Centrala-antrepriza generala de constructii cai ferate Bucuresti- furnizor general extern, antreprenor general extern sau antreprenor extern de specialitate pentru lucrari de constructii de cai ferate, drumuri, poduri, tuneluri, aeroporturi, canale navigabile, porturi si telecomunicatii;
          - studii, proiecte, documentatii, licente, asistenta tehnica, servicii, expertize si scolarizare in domeniul transporturilor si telecomunicatiilor;
    - Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice
    - aparate de cale, instalatii de mecanizare si automatizare si semnalizare in domeniul transporturilor;
          - containere, boxpalete, piese de schimb si alte produse realizate in unitatile Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor;
          - linii tehnologice pentru productia de piatra sparta, cribluri, traverse din beton si altele din profilul Ministerului Transporturilor si Telecomunicatiilor,
           
          Import
           
          - instalatii complexe, utilaje pentru investitii pe obiective pentru Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, inclusiv licente, documentatii si asistenta tehnica;
          - masini, instalatii si utilaje specifice constructiilor, reparatiilor si intretinerii de drumuri, cai ferate si navale, utilaje pentru semnalizare si siguranta circulatiei, intretinerea si repararea mijloacelor si utilajelor de transport si electrificarii de cai ferate care nu sint nominalizate in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior, macarale portale si semiportale, plutitoare si macarale de cale ferata;
          - reparatii nave;
          - utilaje de garaj;
          - masini si utilaje pentru posta si telecomunicatii care nu intra in obiectul de activitate al altor intreprinderi de comert exterior;
          - piese de schimb pentru intretinerea si repararea mijloacelor de transport feroviar naval, auto si instalatiilor de posta si telecomunicatii, cu exceptia pieselor de schimb pentru autoturismele din productia interna;
          - creuzet de huila;
          - utilaje si materiale necesare pentru executia in strainatate a lucrarilor de constructii-montaj.
           
          Export
           
    2.Compartiment de export-import- Intreprinderea "ROMPRESFILATELIA" Bucuresti- timbre si alte marfuri filatelice;
    - presa si publicatii periodice.
     
    Import
     
    - timbre si alte marfuri filatelice;
    - presa si publicatii periodice
   +  Anexa 5 MINISTERUL CONSTRUCTIILOR INDUSTRIALE DEPARTAMENTUL PENTRU CONSTRUCTII IN STRAINATATE
           
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse, lucrari, prestatii
    0123
          Export
           
    1."ARCOM" Antrepriza romana de constructii-montaj BucurestiMinisterul Constructiilor Industriale - Departamentul Constructii in Strainatate- lucrari de constructii-montaj industriale de locuinte, social-culturale si edilitare;
          - furnizor general extern, antreprenor general extern sau antreprenor extern de specialitate pentru lucrari de constructii-montaj industriale, de locuinte, social
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale culturale si edilitare;
    - asistenta tehnica de specialitate;
     
    Import
     
    - achizitii, in conditiile legii, necesare santierelor din strainatate
     
    Export
     
    2."ARCIF" Antrepriza romana de constructii pentru imbunatatiri funciare in strainatate BucurestiMinisterul Constructiilor Industriale - Departamentul pentru Constructii in Strainatate- lucrari de imbunatatiri funciare, foraje puturi de apa, adincituri si instalatii cu apa, regularizari de cursuri de apa, instalatii de tratare a apei, alte lucrari agrozootehnice;
          - furnizor general extern, antreprenor general extern sau antreprenor extern de specialitate pentru lucrarile din profilul sau de activitate;
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale
    - asistenta tehnica de specialitate.
     
    Import
     
    - achizitii, in conditiile legii, necesare santierelor din strainatate.
     
    Export
     
    3."ROMPROIECT" Centrul de studii si proiectare pentru constructii in strainatate BucurestiMinisterul Constructiilor Industriale Departamentul pentru Constructii in Strainatate- studii proiecte, asistenta tehnica alte servicii ingineresti realizate in cadrul activitatii proprii, inclusiv cu subproiectanti, in domeniul lucrarilor de constructii industriale, locuinte, social-culturale si edilitare, constructii agrozootehnice si imbunatatiri funciare.
    Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale
   +  Anexa 6 CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA
           
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate pe grupe principale de prestatii
    0123
    1.Organizatia de control al marfurilor "ROMCONTROL" Bucuresti, cu puncte de control teritorialeCamera de Comert si Industrie a R.S.Romania- controlul calitativ si cantitativ al marfurilor la export si import in tara sau in strainatate, din mandatul partenerilor externi;
    - controlul calitativ si cantitativ al marfurilor tranzitate pe teritoriul R.S.Romania, din mandatul partenerilor externi;
    - controlul calitativ si cantitativ al marfurilor care fac obiectul contractelor de vinzare cumparare intre firme straine, din mandatul acestora;
    - controlul calitativ si cantitativ al marfurilor la export si import in tara si strainatate, la cererea intreprinderilor romanesti de comert exterior;
    - analize de laborator si expertize tehnice la cererea partenerilor externi sau a intreprinderilor romanesti de comert exterior;
    - operatiuni de talimanie si asistenta la incarcarea si descarcarea navelor straine;
    - verificarea conditiilor de depozitare si pastrare a marfurilor si alte servicii specifice activitatii de control calitativ si cantitativ al marfurilor la export-import sau in tranzit.
     
    2.Intreprinderea de tirguri, expozitii si publicitate pentru comert exterior Bucuresti-Camera de Comert si Industrie a R.S.Romania economice nationale si internationale, in tara si in strainatate;- executarea lucrarilor privind organizarea si amenajarea tirgurilor si expozitiilor
    - realizarea propagandei si reclamei comerciale externe pentru intreprinderile de comert exterior;
    - editarea si difuzarea in strainatate a materialelor de propaganda economica generala si de reclama pe produs;
    - realizarea reclamei pentru firmele straine.
  NOTĂ:Activităţile prevăzute în anexa se efectueaza cu plata în valută.
   +  Anexa 6 a) CAMERA DE COMERT ŞI INDUSTRIEA REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAActivităţile pentru care Organizaţia de control al marfurilor "ROMCONTROL" poate presta servicii cu plata în lei, pe bază de contract, la cererea întreprinderilor româneşti de comert exterior:1. prestări de servicii de control calitativ şi cantitativ al importurilor de titei efectuate de Intreprinderea de comert exterior "PETROLEXPORTIMPORT", pentru activitatea de processing;2. operaţiuni de talimanie la navele româneşti;3. prestări de servicii de control calitativ şi cantitativ pentru operaţiunile de schimb de marfuri de larg consum dintre Intreprinderea de comert exterior "MERCUR" şi alte firme sau organizaţii din tarile nesocialiste.NOTA;Ponderea volumului de prestatii cu plata în lei nu poate depăşi 10% din volumul total anual de activitate al Organizaţiei de control al marfurilor "ROMCONTROL".  +  Anexa 7 MINISTERUL TURISMULUI
           
    Nr. crtDenumirea si sediul unitatiiSubordonarea unitatiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    1.Intreprinderea de turism international si publicitate turistica "O.N.T. CARPATI" Bucuresti cu:-Ministerul Turismului- incheierea si derularea contractelor externe pentru aducerea de turisti straini in Republica Socialista Romania, pentru: vacante, tratamente balneo-medicale, circuite turistice, diverse activitati sportive congrese si manifestari internationale;
      -Agentia de prestatii turistice internationale Bucuresti;-Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- excursii la rude si alte prestatii turistice la cerere;
    - prestatii turistice pentru automobilistii strainii;
    - derularea actiunilor pe baza de carti de credit, excursii de specialitate;
      -Agentia de excursii cu turisti romani in strainatate Bucuresti;   - asigurarea de servicii turistice in tara si in strainatate cu plata in valuta, la cererea turistilor straini si a persoanelor fizice si juridice ale altor tari aflate temporar in Republica Socialista Romania;
      -Agentia de publicitate turistica Bucuresti   - efectuarea schimbului valutar si prestarea serviciilor pe baza de cecuri de calatorie in municipiul Bucuresti;
        - coordonarea activitatii societatilor turistice proprii sau mixte cu caracter comercial, organizate potrivit legii;
        - incheierea de contracte externe pentru excursii organizate cu cetatenii romani peste hotare, individual, in grup sau cu automobilisti;
        - vinzarea catre populatie a excursiilor externe contractuale si necontractuale;
        - organizarea si efectuarea publicitatii si reclamei comerciale externe pentru unitatile de turism, in colaborare cu agentiile de publicitate, ziarele, revistele, casele de film, posturile de radio si televiziune, intreprinderile de tirguri si expozitii, intreprinderile de afisaj etc. din strainatate;
        - efectuarea prestatiilor publicitare (anunturi in presa, expozitii etc.) pentru firmele straine, in publicatiile si spatiile corespunzatoare din statiuni, localitati si unitati hoteliere si de tratament din tara;
        - realizarea si organizarea de expozitii si alte mijloace de reclama vizuala, de manifestari cu caracter de promovare turistica in strainatate (manifestari gastronomice, folclorice etc.);
        - elaborarea, tiparirea, difuzarea si valorificarea materialelor de propaganda si publicitate turistica din tara si peste hotare, care nu se incadreaza in notiunea de carte;
        - realizarea, difuzarea si valorificarea de filme si material fotografic cu caracter turistic in tara si strainatate.
         
    2.Intreprinderea de comert exterior "COMTURIST" Bucuresti-Ministerul Turismului- aprovizionarea si vinzarea pe valuta convertibila a marfurilor romanesti;
    -Ministerul Comertului Exterior si Cooperarii Economice Internationale- valorificarea prin vinzare pe valuta convertibila a marfurilor straine provenite din confiscari si abandon vamal, precum si a urmatoarelor marfuri care nu se produc in tara: cafea, citrice, arahide, cacao, filme color;
    - vinzarea pe valuta convertibila a marfurilor romanesti si din import pentru membrii reprezentantelor diplomatice si comerciale din Republica Socialista Romania.
   +  Anexa 8 RADIOTELEVIZIUNEA ROMÂNĂ
    Nr. crt.Denumirea compartimentului de export import si sediulSubordonarea compartimentului de export-importObiectul de activitate pe grupe principale de produse
          Export
    1.Compartiment de export- import Bucuresti- Directia plan, organizare, dezvoltare si control Bucuresti  
    - filme si inregistrari pe benzi magnetice pentru televiziune;
     
    Import
     
    - filme si inregistrari pe benzi magnetice pentru televiziune
    - schimburi de filme de televiziune.
   +  Anexa 9 UNIUNEA CENTRALA A COOPERATIVELOR DE PRODUCTIE, ACHIZITII ŞI DESFACERE A MARFURILOR
    Nr. crt.Denumirea compartimentului de export import si sediulSubordonarea compartimentului de export-importObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    1."EXIMCOOP" Bucuresti compartiment de export-import-Centrala de contractari, achizitii si productie alimentara Bucuresti- melanj comestibil din oua, praf de oua si pasta industriala de oua;
    - pene si paruri de frizerie;
    - melci, broaste si pulpe de broaste;
    - porumbei, iepuri de casa;
    - miere si ceara de albine;
    - uleiuri eterice, seminte de sorg si seminte de dovleac.
   +  Anexa 10 CONSILIUL CULTURII ŞI EDUCATIEI SOCIALISTE
    Nr. crtDenumirea si sediul unitatiiSubordonarea unitatiiObiectul de activitate pe grupe principale de produse
    1.Unitatea de comert exterior pentru bunuri culturale "ARTEXIM" Bucuresti- Directia economica si a patrimoniului cultural national- carti si obiecte de arta;
    - tiparituri in lohn, discuri si benzi de magnetofon inregistrate;
    - filme si inregistrari pe benzi magnetice pentru cinematografie.
     
    Import
     
    - carti si obiecte de arta;
    - discuri si benzi de magnetofon inregistrate;
    - filme si inregistrari pe benzi magnetice pentru cinematografie, filme artistice pentru televiziune.
   +  Anexa 11 OFICIUL ECONOMIC CENTRAL "CARPATI"
    Nr. crt.Denumirea si sediul intreprinderiiSubordonarea intreprinderiiObiectul de activitate
    1.Intreprinderea de comert exterior "CARPATI"Oficiul Economic Central Carpati- efectuarea de operatiuni de export, cooperare economica internationala;
    - operatiuni comerciale pentru aport valutar;
    - alte activitati de comert exterior.
   +  Anexa 12 MINISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE ŞI AL ACHIZITIONARII PRODUSELOR AGRICOLE
    Nr. crt.Denumirea compartimentului de export-import si sediulSubordonarea compartimentului de export-importObiectul de activitate pe grupe principale de lucrari, presatii, produse
    1.Compartiment de cooperare economica internationala si comert exterior BucurestiCentrala pescuitului si industrializarii pestelui- efectueaza operatiuni de cooperare economica internationala si comert exterior privind pescuitul oceanic, agenturarea navelor si operatiuni de navlosire.
    - distributie a produselor
  -----------