ORDIN nr. 51 din 12 martie 2004referitor la modificarea plafonului prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, modificată prin Legea nr. 603/2003
EMITENT
  • CONSILIUL CONCURENŢEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 248 din 22 martie 2004    În baza:- Decretului nr. 57/2004 privind numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările şi completările ulterioare;- art. 1 alin. (1) din Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare,având în vedere:- nota Departamentului ajutor de stat;- Hotărârea Plenului Consiliului Concurenţei din 12 martie 2003,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Plafonul prevăzut la art. 20 din Legea nr. 143/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se majorează de la 3 miliarde lei la 4 miliarde lei, începând cu data publicării prezentului ordin.  +  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 12 martie 2004.Nr. 51--------