LEGE nr. 45 din 17 martie 2004pentru declararea ca oraş a comunei Ungheni, judeţul Mureş
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 245 din 19 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Ungheni, judeţul Mureş, se declară oraş. (2) Satele Cerghid, Cerghizel, Moreşti, Recea, Şăuşa şi Vidrasău aparţin oraşului Ungheni.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 4 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 17 martie 2004.Nr. 45.--------------