ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 18 martie 2004pentru completarea art. 26 alin. (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 246 din 19 martie 2004    Având în vedere faptul că în primele luni ale anului se negociază majoritatea contractelor colective de muncă şi că acestea se aplică de la data înregistrării, potrivit legii, pentru a se evita situaţii în care, datorită unor imperfecţiuni ale cadrului legal în vigoare, poate fi blocată aplicarea noilor contracte colective de muncă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICArticolul 26 alineatul (2) din Legea nr. 130/1996 privind contractul colectiv de muncă, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 184 din 19 mai 1998, cu modificările ulterioare, se completează cu o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:"c) reprezentanţii părţilor la negociere care nu au semnat contractul colectiv de muncă reprezintă sub o treime din numărul salariaţilor unităţii, sub 7% din efectivul salariaţilor din ramura respectivă sau sub 5% din efectivul salariaţilor din economia naţională, după caz."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Elena DumitruMinistru de stat, ministrul administraţiei şi internelor,Ioan RusBucureşti, 18 martie 2004.Nr. 9.-------------