DECRET nr. 390 din 13 noiembrie 1979privind suportarea amenzilor şi penalitatilor de către unităţile economice socialiste
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 88 din 15 noiembrie 1979    Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:  +  Articolul 1Amenzile şi penalităţile care nu se datoresc vinovatiei unei persoane, rămase neacoperite din cele încasate de unitatea economică, în măsura în care acestea nu au alta destinaţie stabilită prin lege, se suporta de fiecare unitate economică din beneficiile proprii realizate, înainte de efectuarea repartizarilor prevăzute de reglementările în vigoare.La unităţile economice la care nu se asigura acoperirea amenzilor şi penalitatilor din beneficiile realizate sau cărora li s-au aprobat, în mod excepţional, subvenţii, acestea se suporta din rezultatele financiare ale anului respectiv.La unităţile noi în construcţie, amenzile şi penalităţile se suporta din resursele prevăzute de lege pentru funcţionarea acestora în perioada de construcţie sau de către centrala din resursele prevăzute la alin. 1 şi 2.  +  Articolul 2Prin amenzi şi penalităţi, în sensul prezentului decret, se înţeleg sumele plătite de către unităţile economice socialiste cu orice titlu pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a unor obligaţii stabilite prin contract sau prin lege.  +  Articolul 3Prevederile prezentului decret se aplică începînd cu activitatea anului 1979.--------------------------