ORDIN nr. 166 din 8 martie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 234 din 17 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale dispoziţiilor art. VIII alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind stingerea prin compensare a obligaţiilor fiscale potrivit prevederilor art. VIII alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 8 martie 2004.Nr. 166.  +  AnexăNORMA 08/03/2004