LEGE nr. 30 din 5 martie 2004pentru modificarea art. 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IArticolul 1 din Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 354 din 28 iulie 2000, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Pensionarii din sistemul public de pensii, precum şi pensionarii din celelalte sisteme proprii de asigurări sociale beneficiază anual de un total de 6 călătorii simple cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru călătoriile pe calea ferată cu trenuri de persoane ori accelerate fără regim de rezervare clasa a II-a, cu mijloace auto sau cu navele de călători clasa a II-a, la transportul intern în comun, între localităţi. (2) Călătoriile simple pentru pensionari, cu reducere de 50% din tariful stabilit pentru trenuri de persoane ori accelerate fără regim de rezervare clasa a II-a sau pentru mijloace de transport intern, auto ori naval, vor fi asigurate atât de unităţile cu capital de stat, cât şi de societăţile comerciale cu capital privat. (3) De facilitatea prevăzută la alin. (1) nu beneficiază pensionarii care au dreptul la călătorii gratuite, stabilite în baza altor prevederi legale."  +  Articolul IIPrezenta lege intră în vigoare la data de 1 iulie 2004.  +  Articolul IIIPână la termenul prevăzut la art. II, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.287/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 decembrie 2000, vor fi modificate în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUAceastă lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 17 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORVALER DORNEANUBucureşti, 5 martie 2004.Nr. 30.---------------