ORDIN nr. 115 din 27 februarie 2004privind aprobarea Procedurii de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 207 din 9 martie 2004    Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 142/2003 privind limitarea conţinutului de sulf din combustibilii lichizi,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Procedura de eşantionare pentru verificarea respectării condiţiilor privind conţinutul de sulf din combustibilii lichizi, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 27 februarie 2004.Nr. 115.  +  AnexăPROCEDURA 27/02/2004