ORDIN nr. 86 din 17 februarie 2004pentru înlocuirea anexei la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 5 martie 2004  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (2) şi ale art. 25 din Hotărârea Guvernului nr. 752/2002 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a echipamentelor sub presiune,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul IAnexa la Ordinul ministrului industriei şi resurselor nr. 139/2003 privind aprobarea listei cuprinzând standardele române care adoptă standarde europene armonizate, ale căror prevederi se referă la echipamente sub presiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 31 martie 2003, se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuBucureşti, 17 februarie 2004.Nr. 86.  +  Anexă                               LISTA                        standardelor române care adoptă               standarde europene armonizate, ale căror prevederi                     se referă la echipamente sub presiune
    Nr. crt.Număr de referinţăTitlu
    1.SR EN 19:2002Robinetărie industrială. Marcarea aparatelor de robinetărie de metal.
    2.SR EN 378-1:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 1: Condiţii de bază, definiţii, clasificare şi criterii de alegere
    3.SR EN 378-2:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 2: Proiectare, execuţie, încercări, marcare şi documentare
    4.SR EN 378-3:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 3: Instalaţie in situ şi protecţia persoanelor.
    5.SR EN 378-4:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Condiţii de securitate şi de mediu. Partea 4: Funcţionare, întreţinere, reparare şi recuperare
    6.SR EN 473:2003Examinări nedistructive. Calificarea şi certificarea personalului pentru examinări nedistructive (END).
        Principii generale.
    7.SR EN 583-1:2001Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete.
        Partea 1: Principii generale.
    8.SR EN 583-5:2002Examinări nedistructive. Examinarea cu ultrasunete.
        Partea 5: Caracterizarea şi dimensionarea discontinuităţilor.
    9.SR EN 1092-4:2003Flanşe şi îmbinările lor. Flanşe rotunde pentru conducte, robinete, racorduri şi accesorii desemnate prin PN.
        Partea 4: Flanşe de aliaj de aluminiu
    10.SR EN 1252-1:2002Recipiente criogenice. Materiale.
        Partea 1: Condiţii de rezistenţă pentru temperaturi mai mici de -80 grade C
    11.SR EN 1252-2:2002Recipiente criogenice. Materiale.
        Partea 2: Cerinţe de tenacitate pentru temperaturi cuprinse între -80 grade C şi -20 grade C.
    12.SR EN 1289:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu lichide penetrante a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare.
    13.SR EN 1291:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu pulberi magnetice a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare
    14.SR EN 1349:2002/AC/2003Robinete de reglare pentru procese industriale.
    15.SR EN 1515-2:2002Flanşe şi îmbinarea lor. Prezoane şi piuliţe.
        Partea 2: Clasificarea materialelor pentru prezoane şi piuliţe pentru flanşele de oţel, desemnate prin PN.
    16.SR EN 1591-1:2002Flanşe şi îmbinarea lor. Reguli de calcul ale îmbinărilor cu flanşe circulare cu garnitură de etanşare.
        Partea 1. Metodă de calcul.
    17.SR EN 1593:2002Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Tehnică prin emisia de bule.
    18.SR EN 1626:2002Recipiente criogenice. Robinete pentru uz criogenie
    19.*SR EN 1653:2003/A1:2003Cupru şi aliaje de cupru. Plăci, table şi discuri pentru boilere, vane sub presiune şi rezervoare pentru depozitarea apei calde.
    20.SR EN 1708-1:2002Sudare. Detalii de bază ale îmbinărilor sudate din oţel.
        Partea 1: Componente supuse la presiune
    21.SR EN 1711:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea prin curenţi turbionari a îmbinărilor sudate prin analiza în plan complex.
    22.SR EN 1713:2000Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea cu ultrasunete. Caracterizarea indicaţiilor din suduri.
    23.SR EN 1779:2002Examinări nedistructive. Încercarea de etanşeitate. Criterii de alegere a metodei şi a tehnicii.
    24.SR EN 1797:2002Recipiente criogenice. Compatibilitatea între gaz şi material.
    25.*SR EN 1982:1999Cupru şi aliaje din cupru. Lingouri şi piese turnate.
    26.SR EN 1984:2002Robinetărie industrială. Robinete cu sertar de oţel.
    27.SR EN ISO 9605-5:2002Calificarea sudorilor. Sudare prin topire
        Partea 5: Titan şi aliaje de titan, zirconiu şi aliaje de zirconiu
    28.SR EN ISO 9606-3:2001Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
        Partea 3: Cupru şi aliaje de cupru.
    29.SR EN ISO 9606-4:2001Calificarea sudorilor. Sudare prin topire.
        Partea 4: Nichel şi aliaje de nichel.
    30.SR EN ISO 9692-2:2000Sudare şi procedee conexe. Pregătirea îmbinării.
        Partea 2: Sudarea cu arc electric sub strat de flux a oţelurilor.
    31.SR EN ISO 9692-3:2002Sudare şi procedee conexe. Recomandări pentru pregătirea îmbinărilor.
        Partea 3: Sudarea MIG şi WIG a aluminiului şi aliajelor sale.
    32.*SR EN 10028-1:2002Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 1: Condiţii tehnice generale.
    33.*SR EN 10028-2:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 2: Oţeluri nealiate şi aliate cu caracteristici specificate la temperaturi ridicate.
    34.*SR EN 10028-3:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 3: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, normalizate.
    35.*SR EN 10028-4:1996Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 4: oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută.
    36.*SR EN 10028-5:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 5: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină laminate termomecanic.
    37.*SR EN 10028-6:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 6: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină, călite şi revenite.
    38.*SR EN 10028-7:2001Produse plate de oţeluri pentru recipiente sub presiune.
        Partea 7: Oţeluri inoxidabile.
    39.*SR EN 10213-1:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune.
        Partea 1: Generalităţi.
    40.*SR EN 10213-2:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune.
        Partea 2: Mărci de oţel utilizate la temperatură ambiantă şi temperaturi ridicate.
    41.*SR EN 10213-3:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune.
        Partea 3: Mărci de oţel utilizate la temperaturi scăzute.
    42.*SR EN 10213-4:1996Condiţii tehnice de livrare pentru piese turnate din oţel utilizate la presiune.
        Partea 4: Mărci de oţeluri austenitice şi austenito-ferice
    43.*SR EN 10222-1:2001Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 1: Prescripţii generale pentru piesei obţinute prin forjare liberă.
    44.*SR EN 10222-2:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 2: Oţeluri feritice şi martensitice cu caracteristici specificate la temperatură ridicată.
    45.*SR EN 10222-3:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 3: Oţeluri aliate cu nichel cu caracteristici specificate la temperatură scăzută.
    46.*SR EN 10222-4:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată
    47.SR EN 10222-4:2002/A1:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 4: Oţeluri sudabile cu granulaţie fină cu limită de curgere ridicată.
    48.*SR EN 10222-5:2002Piese forjate din oţel pentru recipiente sub presiune.
        Partea 5: Oţeluri inoxidabile martensitice, austenitice şi austenito-feritice
    49.*SR EN 10269:2002Oţeluri şi aliaje de nichel pentru elemente de fixare cu caracteristici specificate la temperatură ridicată şi/sau scăzută
    50.*SR EN 10272:2002Bare de oţel inoxidabil pentru recipiente sub presiune
    51.SR EN 12263:2002Sisteme de răcire şi pompe de căldură. Dispozitive - întrerupătoare pentru limitarea presiunii. Condiţii şi încercări
    52.SR EN 12300:2002Recipiente criogenice. Curăţire
    53.*SR EN 12392:2002Aluminiu şi aliaje de aluminiu. Produse obţinute prin deformare plastică. Condiţii speciale pentru produsele destinate fabricării echipamentelor sub presiune.
    54.*SR EN 12420:2002Cupru şi aliaje de cupru. Piese forjate
    55.SR EN 12434:2002Vase criogenice. Racorduri flexibile pentru uz criogenie
    56.*SR EN 12451:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi rotunde fără sudură pentru schimbătoare de căldură
    57.SR EN 12452:2002Cupru şi aliaje de cupru. Ţevi laminate, fără sudură, cu aripioare pentru schimbătoare de căldură
    58.SR EN 12517:2002Examinări nedistructive ale sudurilor. Examinarea radiografică a îmbinărilor sudate. Niveluri de acceptare
    59.SR EN 12542:2003Recipiente cilindrice staţionare, sudate, de oţel, produse în serie, pentru depozitarea gazelor petroliere lichefiate (GPL) având un volum mai mic sau egal cu 13 m3 şi pentru instalare supraterană. Proiectare şi execuţie
    60.SR EN 12797:2002Lipire tare. Încercări distructive ale îmbinărilor prin lipire tare
    61.SR EN 12952-1:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
        Partea 1: Generalităţi
    62.SR EN 12952-2:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
        Partea 2: Materiale pentru părţile sub presiune ale cazanelor şi pentru accesorii
    63.SR EN 12952-3:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
        Partea 3: Proiectarea şi calculul părţilor sub presiune ale cazanului
    64.SR EN 12952-5:2002Cazane cu ţevi de apă şi instalaţii auxiliare.
        Partea 5: Execuţia şi construcţia părţilor sub presiune a cazanelor
    65.SR EN 13133:2002Lipire tare. Calificarea operatorilor de lipire tare
    66.SR EN 13134:2002Lipire tare. Calificarea procedurilor de lipire tare
    67.SR EN 13136:2002Sisteme de refrigerare şi pompe de căldură. Dispozitive de suprapunere şi conductele asociate. Metode de calcul
    68.SR EN 13371:2002Recipiente criogenice. Racorduri pentru serviciu criogenie
    69.SR EN 13397:2002Robinetărie industrială. Robinete metalice cu membrană
    70.SR EN 13480-1:2003Conducte industriale metalice. Partea 1: Generalităţi
    71.SR EN 13480-2:2003Conducte industriale metalice. Partea 2: Materiale
    72.SR EN 13480-3:2003Conducte industriale metalice. Partea 3: Proiectare şi calcul
    73.SR EN 13480-4:2003Conducte industriale metalice. Partea 4: Execuţie şi instalare
    74.SR EN 13480-5:2003Conducte industriale metalice. Partea 5: Inspecţie şi încercare
    75.SR EN 13789:2003Robinetărie industrială. Robinete cu ventil de fontă
    76.SR EN ISO 15614-8:2003Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.
        Partea 8: Sudarea îmbinărilor ţeava-placă tubulară
    77.SR EN ISO 15614-11:2003Specificaţia şi calificarea procedurilor de sudare pentru materiale metalice. Verificarea procedurii de sudare.
        Partea 11: Sudare cu fascicul de electroni şi cu laser
    78.SR EN ISO 15620:2002Sudare. Sudarea prin frecare a materialelor metalice
  ------------* Pentru prezentul standard de materiale, prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de securitate se limitează la datele tehnice ale materialelor din standard şi nu presupune faptul că materialul este adecvat pentru un echipament specific, în consecinţă, datele tehnice cuprinse în standardul de material trebuie evaluate, având în vedere cerinţele de proiectare pentru echipamente specifice, în scopul verificării faptului că cerinţele esenţiale pentru echipamentele sub presiune sunt satisfăcute.------------