DECRET nr. 72 din 23 februarie 2004privind promulgarea Legii pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 198 din 5 martie 2004    În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe promulgă Legea pentru înfiinţarea comunei Alma prin reorganizarea comunei Aţel, judeţul Sibiu, şi se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 23 februarie 2004.Nr. 72.______________