LEGE nr. 12 din 24 februarie 2004privind declararea ca oraş a comunei Săcueni, judeţul Bihor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 3 martie 2004    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Comuna Săcueni, judeţul Bihor, se declară oraş. (2) Satele Săcueni, Cadea, Ciocaia, Cubulcut, Olosig, Sânnicolau de Munte aparţin oraşului Săcueni.  +  Articolul 2Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, precum şi pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 408 din 24 iulie 2001, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 4 noiembrie 2003, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,VIOREL HREBENCIUCAceastă lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.p. PREŞEDINTELE SENATULUI,DAN MIRCEA POPESCUBucureşti, 24 februarie 2004.Nr. 12.________________