ORDIN nr. 58 din 4 februarie 2004pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI COMERŢULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 27 februarie 2004    În conformitate cu prevederile art. 50 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activităţilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 463/2001,în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Comerţului, cu modificările ulterioare,ministrul economiei şi comerţului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele tehnice privind proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă Normele tehnice pentru exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 3Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 5La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea.p. Ministrul economiei şi comerţului,Iulian Iancu,secretar de statBucureşti, 4 februarie 2004.Nr. 58.  +  Anexa 1NORMA 04/02/2004  +  Anexa 2NORMA 04/02/2004