HOTĂRÂRE nr. 120 din 5 februarie 2004pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 162 din 25 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexele nr. 1 şi 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei şi documentului de legitimare pentru poliţişti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. În anexa nr. 1, punctul I.1 "Chestori de poliţie Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare", alineatul 2 va avea următorul cuprins: "În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele CHESTOR sau CHESTOR ŞEF şi pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau la mijloc sunt brodate 1-4 stele mari, cu linie de contur de culoare roşie şi cu diametrul de 2,5 cm, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele."2. În anexa nr. 1, punctul II.1 "Chestori de poliţie Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie" va avea următorul cuprins:"1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare neagră, materialul de fond fiind de culoare gri-bleu pentru efectivele Inspectoratului General al Poliţiei Române şi ale Direcţiei Generale de Informaţii şi Protecţie Internă şi gri-fer pentru efectivele din celelalte structuri. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific fiecărei structuri, în partea dreaptă sunt înscrise cu majuscule de culoare neagră cuvintele: CHESTOR, CHESTOR ŞEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar la mijloc sau pe ultimul rând sunt brodate stelele aferente gradului profesional."3. În anexa nr. 1A, punctul I.1 "Chestori de poliţie Însemnele de grad profesional pentru uniforma de serviciu şi de reprezentare", alineatul 2 va avea următorul cuprins:"În interior, în partea superioară, central, sunt înscrise cu majuscule de culoare galben-închis cuvintele: CHESTOR sau CHESTOR ŞEF şi pe două rânduri CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL, iar în partea inferioară sau pe rândul din mijloc sunt brodate 1-4 stele mari de culoare galben-închis, cu linie de contur de culoare roşie şi diametrul de 2,5 cm, astfel: a) pentru chestor de poliţie - o stea; b) pentru chestor principal de poliţie - două stele; c) pentru chestor şef de poliţie - trei stele; d) pentru chestor general de poliţie - patru stele."4. În anexa nr. 1A, punctul II.1 "Chestori de poliţie Însemnele de grad profesional pentru uniforma de ceremonie" va avea următorul cuprins:"1. Însemnul de grad profesional pentru piept are formă dreptunghiulară (5,0 x 10,5 cm), având pe margini linie de contur de culoare galben-închis, materialul de fond fiind de culoare bleumarin. În interiorul liniei de contur, în partea stângă este brodat scutul cu însemnul heraldic specific, iar în partea dreaptă este înscris cu majuscule de culoare galben închis CHESTOR, CHESTOR ŞEF, CHESTOR PRINCIPAL sau CHESTOR GENERAL şi pe rândul din mijloc sau mai jos sunt brodate stelele aferente gradului profesional de culoare galben-închis."PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 5 februarie 2004.Nr. 120.------------------