ORDIN nr. 480 din 8 octombrie 2003pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerinţele utilizatorilor", indicativ NE-021-2003
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 24 februarie 2004    În conformitate cu prevederile art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 2 pct. 45 şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 740/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului,având în vedere Avizul nr. 57 din 19 iunie 2003 al Comitetului tehnic de specialitate - CTS9,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă reglementarea tehnică "Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor, legate de cerinţele utilizatorilor", indicativ NE-021-2003, elaborată de Societatea Comercială "Institutul de Cercetări în Transporturi - INCERTRANS" - S.A., prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Direcţia generală tehnică va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.__________ Notă *) Anexa se publică în Buletinul Tehnic Rutier editat de Regia Autonomă "Administraţia Naţională a Drumurilor din România" şi Asociaţia Profesională de Drumuri şi Poduri.p. Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Traian Panait,secretar de statBucureşti, 8 octombrie 2003.Nr. 480.----------