HOTĂRÂRE nr. 163 din 12 februarie 2004privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul eficientei energetice
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 160 din 24 februarie 2004    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Strategia naţionala în domeniul eficientei energetice, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:--------------Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan Popescup. Ministrul finanţelor publice,Gheorghe Gherghina,secretar de statBucureşti, 12 februarie 2004.Nr. 163.  +  AnexăSTRATEGIE 12/02/2004