RECTIFICARE nr. 35 din 26 ianuarie 2004la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 35/2004
EMITENT
 • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 151 din 20 februarie 2004  În anexa la Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004 pentru aprobarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004, se face următoarea rectificare:- la finalul tabelului nr. 4 se vor citi următoarele: 
  6115.1.2 6115.1.3 Pomicultor Viticultor
  4. 6121 Crescători- îngrijitori de animale domes- tice pentru producţia de lapte şi carne 6121.1.1 Lucrător în creşterea animalelor 6121.2.1 Zootehnist
  5. 6123 Apicultori şi sericicultori 6123.1.1 6123.1.2 Apicultor Sericicultor
  6. 6125 Crescători de animale mici 6125.1.1 Crescători de animale mici
  7. 6130 Agricultori şi lucrători cali- ficaţi în cul- turi vegetale şi crescători de animale 6130.2.1 6130.2.2 6130.2.3 Lucrător în agroturism Lucrător în agricultură şi în gospo- dărie ecolo- gică Agricultor montan
  8. 6141 Lucrători forestieri 6141.1.1 6141.1.2 6141.1.3 6141.1.4 6141.1.5 Muncitor plantaţii şi amenajare zonă verde Drujbist Tăietor silvic Stivuitor şi recepţioner silvic Lucrător în silvicultura 6141.2.1 6141.2.2 Pădurar Operator la fabricarea cherestelei
  9. 6151 Lucrători în culturi acvatice 6151.1.1 Piscicultor
      TABELUL 5┌────┬────────┬───────────────┬────────────────────────────────────────────────┐│ │ │ │Calificări pentru care se pot organiza programe ││Nr. │Grupa │Denumire grupă │de formare finalizate cu certificate de califi- │├crt.│de bază │ de bază din │care corespunzătoare grupei majore 7 "Meşteşu- ││ │ │ COR │gari şi lucrători calificaţi în meserii de tip ││ │ │ │artizanat, de reglare şi întreţinere a maşinilor││ │ │ │şi instalaţiilor" din Clasificarea ocupaţiilor ││ │ │ │ din România (COR) ││ │ │ ├──────────┬─────────────┬──────────┬────────────┤│ │ │ │ Cod │ Calificări │ Cod │ Calificări ││ │ │ │nomencla- │ nivel 1 │nomencla- │ nivel 2 ││ │ │ │ tor │ calificare │ tor │ calificare │├────┼────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤│1. │ 7111 │Mineri şi lu- │ │ │ 7111.2.1 │ Miner ││ │ │crători în │ │ │ │ ││ │ │carieră │ │ │ │ │├────┼────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤│2. │ 7112 │Artificieri │ │ │ 7112.2.1 │ Artificier ││ │ │ │ │ │ │ de mină │├────┼────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────────┼────────────┤│3. │ 7113 │Spărgători, │7113.1.1 │Cioplitor în │ 7113.2.1 │ Tăietor, ││ │ │tăietori şi │ │piatră şi │ │ şlefuitor, ││ │ │ │ │marmură │ │ │└────┴────────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────────┴────────────┘    Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizatecu certificate de calificare.-----------