HOTĂRÎRE Nr. 425 din 20 iulie 1994privind aprobarea Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice
EMITENT
  • GUVERNUL ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 238 din 26 august 1994    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice, anexa la prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Prevederile Regulamentului pentru furnizarea şi utilizarea energiei termice se aplică după 30 de zile de la publicarea lui în Monitorul Oficial al României, Partea I. Pe aceeaşi dată se abroga orice dispoziţii contrare. PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministrul industriilor,Dumitru PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin GeorgescuREGULAMENT 20/07/1994