HOTĂRÂRE nr. 156 din 12 februarie 2004pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 149 din 19 februarie 2004



    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 50 din Legea pomiculturii nr. 348/2003,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii pomiculturii nr. 348/2003, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:---------------p. Ministrul agriculturii,pădurilor, apelor şi mediului,Petre Daea,secretar de statp. Ministrul administraţiei şi internelor,Toma Zaharia,secretar de statMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 12 februarie 2004.Nr. 156.  +  AnexăNORMA 12/02/2004