DECRET nr. 57 din 17 februarie 2004pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei
EMITENT
  • PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 143 din 17 februarie 2004    În temeiul prevederilor art. 94 lit. c) şi ale art. 100 alin. (1) din Constituţia României, republicată, precum şi ale art. 18 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere propunerea Guvernului,Preşedintele României decretează:  +  Articolul UNICSe numesc ca membri ai Plenului Consiliului Concurenţei, îndeplinind funcţiile menţionate în dreptul fiecăruia, următorii:- domnul Mihai Berinde - preşedinte, pentru un mandat de 5 ani;- domnul Constantin - vicepreşedinte, pentru un Ciutacu mandat de 5 ani;- domnul George Musliu - vicepreşedinte, pentru un mandat de 2 ani şi jumătate;- domnul Mihal Giugariu - consilier de concurenţă, pentru un mandat de 5 ani;- domnul Benedict Sârbu - consilier de concurenţă, pentru un mandat de 5 ani;- domnul Jozsef Nandor - consilier de concurenţă, Nemenyi pentru un mandat de 2 ani şi jumătate;- domnul Nicolae Şerdin - consilier de concurenţă, pentru un mandat de 2 ani şi jumătate.PREŞEDINTELE ROMÂNIEIION ILIESCUBucureşti, 17 februarie 2004.Nr. 57.---------------